Ceny transferowe

Formularz TPR-C (4) – co zmieniło nowe rozporządzenie Ministra Finansów?

Formularz TPR-C (4) – co zmieniło nowe rozporządzenie Ministra Finansów?

Informacja o cenach transferowych, czyli formularz TPR-C dla osób prawnych (oraz TPR-P dla osób fizycznych) musi zostać złożona przez podmioty powiązane, od których wymaga się przygotowania dokumentacji cen transferowych zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019. Czasu na wypełnienie wymaganych dokumentów zostało coraz mniej (dla większości podmiotów – których rok podatkowy jest równy rokowi kalendarzowemu – przedłużony termin mija 31 grudnia 2022 roku), dlatego warto już teraz zorientować się, jakie są wymagania. Pod koniec września na Portalu Podatkowym został opublikowany interaktywny formularz TPR-C (4) – zaktualizowany na mocy nowych przepisów. Jaka jest podstawa prawna i jakie elementy uległy zmianie w porównaniu do poprzedniej wersji?

TPR-C (4) – co obejmuje?

Obecnie obowiązujący formularz TPR-C (4) dotyczy transakcji przeprowadzonych po 31 grudnia 2020 r., co w przypadku większości podmiotów oznacza, że składany jest za cały 2021 rok (jeśli rok podatkowy jest równy rokowi kalendarzowemu). Oczywiście należy pamiętać, że udostępnione na Portalu Podatkowym wzory stanowią darmowe oraz dobrowolne narzędzia, które można wykorzystać, by złożyć obowiązkowy formularz. Podatnicy mogą jednak skorzystać z innych dostępnych wzorów (także opracowanych we własnym zakresie). W takiej sytuacji należy jednak zadbać o zgodność ze strukturą techniczną TPR, która została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

TPR-C (4) – zmiany w stosunku do TPR-C (3)

Zmiany w formularzu TPR-C dla osób prawnych wprowadzone zostały na mocy paragrafu 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1934). Nowe przepisy ograniczają zakres wymaganych danych i informacji w informacji TPR w przypadku:

 • transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednio 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 • transakcji innych niż transakcje kontrolowane, o których mowa w art. 11o ustawy CIT (art. 23za ustawy PIT),
 • transakcji objętych mechanizmem safe harbour (wyłączonych z obowiązku przygotowywania analizy)

Przedstawione powyżej transakcje zostały wyłączone z obowiązku przygotowania formularza TPR-C.

Co więcej, w nowym formularzu umożliwiono dodawanie kolejnych pól (na 3500 znaków) w sekcji „F. Dodatkowe Informacje”, co ma ułatwić podatnikom składanie kompleksowych wyjaśnień dotyczących przeprowadzonych transakcji między podmiotami powiązanymi działającymi w ramach grupy kapitałowej.

Formularz TPR-C (4) – korzystaj z uaktualnionej wersji

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów bramka e-Deklaracji jest już przygotowana na przyjmowanie nowych formularzy – a czasu na opracowanie dokumentacji CT oraz złożenie informacji o cenach transferowych zostało coraz mniej (w przypadku podmiotów o standardowym roku podatkowym). Z uwagi na nowe przepisy warto starannie i rzetelnie podejść do przygotowywania informacji (zwłaszcza w zakresie badania istnienia obowiązku dokumentacyjnego), a by mieć pewność, że wszystko zostanie przeprowadzone prawidłowo – skorzystać z pomocy zapewnianej przez specjalistę z zakresu cen transferowych.

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Autor

  Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Doktorant i stypendysta studiów ekonomicznych III stopnia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych.

  Paste your AdWords Remarketing code here
  back to top Subskrybuj blog