Ceny transferowe

Kontrole cen transferowych tuż, tuż …

Kontrole cen transferowych tuż, tuż … Zgodnie z zapowiedziami wyrażonymi w komunikacie z grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów rozpocznie kontrole cen transferowych w II kwartale 2016 r. Mówiliśmy o tym: Komunikat MF Urzędy Kontroli Skarbowej w Łodzi oraz w Warszawie pełnią role Centrum Kompetencyjnego w zakresie cen transferowych. Centra te wyposażone są w specjalne narzędzia informatyczne oraz bazy danych ułatwiające prowadzenie działań analitycznych oraz weryfikowanie cen rynkowych kontrolowanych transakcji między podmiotami powiązanymi. Centrum Kompetencyjne ds. cen transferowych i optymalizacji podatkowej przy UKS w Warszawie odpowiedzialne jest m.in. za:
  • kompleksową działalność analityczną,
  • monitorowanie obszarów ryzyka,
  • typowanie i kierowanie do kontroli podmiotów powiązanych lub stosujących nieuprawnioną optymalizację podatkową,
  • koordynowanie prowadzonych postępowań oraz
  • zapewnienie wsparcia merytorycznego dla urzędników kontrolujących.
Czyżby urzędy skarbowe w zakresie cen transferowych wyprzedzały o krok przedsiębiorców?

Autor

Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Doktorant i stypendysta studiów ekonomicznych III stopnia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych.

Paste your AdWords Remarketing code here
back to top Subskrybuj blog