Analiza porównywalności

Analiza porównywalności transakcji cen transferowych

Analiza cen transferowych stanowi od 1.01.2019 r. obowiązkowy element lokalnej dokumentacji TP tworzonej w przypadku transakcji zawieranej między podmiotami powiązanymi. Przyjmuję formę analizy porównawczej (benchmark) lub analizy zgodności. Pozwala udowodnić zgodność z zasadą arm’s length, czyli rynkowy charakter transakcji. Jej odpowiednie przygotowanie wymaga pozyskania zróżnicowanych danych wewnętrznych oraz zewnętrznych, dlatego warto, aby analiza danych porównawczych była wykonana przez specjalistę z zakresu cen transferowych

Analiza porównawcza – kiedy sporządzamy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami analiza porównawcza tworzona jest dla każdej transakcji towarowej, usługowej i finansowej, która przekracza określone przez prawo limity. Progi transakcyjne wynoszą odpowiednio 10 mln zł netto w przypadku transakcji towarowych i finansowych oraz 2 mln złotych netto w przypadku transakcji usługowych. Wyjątkiem są transakcje, w ramach których ustalono cenę transferową, stosując przepisy tzw. „safe harbour”. 

Jak powstaje analiza porównawcza?

Benchmark wymaga zestawienia wyników finansowych osiągniętych przez podmioty powiązane oraz niepowiązane w transakcji, które charakteryzują się zbliżonym do siebie charakterem. Tym samym konieczne jest zweryfikowanie transakcji między podmiotami niepowiązanymi, której warunki spełniają kryteria porównywalności z transakcją kontrolowaną. Analiza danych porównawczych tworzona jest na podstawie czynników porównywalności, za które należy uznać m.in. przedmiot transakcji i jego cechy charakterystyczne, przebieg transakcji, warunki ekonomiczne, warunki transakcji czy strategię gospodarczą firmy. Czynniki porównywalności powinny być każdorazowo dobrane odpowiednio do indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa i transakcji. 

Prawo wymienia kilka metod, które można wykorzystać w celu ustalenia ceny transferowej:

    a) porównywalna cena niekontrolowana, 

    b) cena odsprzedaży, 

    c) koszt plus, 

    d) marża transakcyjna netto, 

    e) podział zysku.

Niekiedy dochodzi do sytuacji, kiedy postępowania w ramach tych metod i pozyskanie niezbędnych danych jest utrudnione, a nawet niemożliwe. W takiej sytuacji zamiast benchmarku sporządza się analizę zgodności.   

Szukasz profesjonalnego podmiotu, którzy przygotuje Ci analizę porównawczą zapewniającą bezpieczeństwo podatkowe? Zdecyduj się na skorzystanie z oferty doświadczonego specjalisty ds. cen transferowych, który rzetelnie i skutecznie zweryfikuje transakcje analogiczne, a także pozyska wszelkie dane zewnętrzne oraz wewnętrzne niezbędne do ustalenia rynkowości. 

Chcesz poznać wstępną wycenę?

Koszty naszego wsparcia są skalkulowane tak, aby były dopasowane do możliwości małych, średnich bądź dużych przedsiębiorstw. Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych firm obowiązki związane z cenami transferowymi wydają się być nadmierne. Dlatego też mamy w ofercie kilka wariantów realizacji tych obowiązków. Oprócz tego cena zależy od zakresu współpracy, typu transakcji, ich ilości i wielkości. 

 

Wszystkie te kwestie możemy omówić podczas bezpłatnych konsultacji albo jeśli tak wolisz w drodze korespondencji elektronicznej: kontakt@ceny-transferowe.info

Zamów bezpłatną konsultację

Spotkasz się ze specjalistą, który oceni zakres potencjalnego wsparcia, dokona wstępnej analizy ryzyka w obszarze cen transferowych i dokona wyceny.

 

 

Podczas konsultacji możesz zadać nam dowolne pytanie z obszaru cen transferowych.

 

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Paste your AdWords Remarketing code here
  back to top Subskrybuj blog