Oferta

Przygotowanie dokumentacji cen transferowych jest zadaniem wieloetapowym.

Do jej przeprowadzenia wymagane jest wykonanie następujących czynności:

  • analiza struktury powiązań,
  • wstępne badanie potencjalnych transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym,
  • identyfikacja ryzyka związanego z dokumentacją cen transferowych,
  • dogłębna analiza zidentyfikowanych transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym,
  • zebranie i opracowanie danych finansowych dotyczących transakcji,
  • wybór metody szacowania ceny transferowej,
  • zebranie danych porównywalnych lub danych branżowych nadających się do przedstawienia w dokumentacji CT,
  • przygotowanie dokumentacji cen transferowych,
  • przygotowanie formularza TPR-C.

Działamy w oparciu o aktualne przepisy, wykorzystując przy tym wiedzę prawniczą i ekonomiczną oraz aktualne wytyczne OECD i rekomendacje Forum cen transferowych, a także orzecznictwo sądowe.

Nasza oferta

DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

AUDYT TP

Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

KONTROLA I WSPARCIE

Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

Dokumentacja Grupowa
Raportowanie TP
kalkulator cen transferowych
USŁUGI NIEMATERIALNE - JAK JE DOKUMENTOWAĆ?
Szkolenia z zakresu TP
Restrukturyzacja biznesowa (TP) I PLANOWANIE

Chcesz poznać wycenę usługi?

 

Koszty naszego wsparcia są skalkulowane tak, aby były dopasowane do możliwości małych, średnich bądź dużych przedsiębiorstw. Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych firm obowiązki związane z cenami transferowymi wydają się być nadmierne. Dlatego też mamy w ofercie kilka wariantów realizacji tych obowiązków. Oprócz tego cena zależy od zakresu współpracy, typu transakcji, ich ilości i wielkości. 

 

Wszystkie te kwestie możemy omówić podczas bezpłatnych konsultacji albo jeśli tak wolisz w drodze korespondencji elektronicznej: kontakt@ceny-transferowe.info

Zamów bezpłatną konsultację

Spotkasz się ze specjalistą, który oceni zakres potencjalnego wsparcia, dokona wstępnej analizy ryzyka w obszarze cen transferowych i dokona wyceny.

 

 

Podczas konsultacji możesz zadać nam dowolne pytanie z obszaru cen transferowych.

 
Na życzenie klienta

Obsługa w całości zdalna

back to top Subskrybuj blog