Ceny transferowe

Czym jest analiza zgodności cen transferowych?

Analiza zgodności jest jednym z narzędzi służących do udowodnienia rynkowych warunków transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Przesłanką do jej opracowania jest brak możliwości identyfikacji transakcji lub podmiotów porównywalnych, na których podatnik mógłby się oprzeć przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych. Inaczej mówiąc, jest ona sporządzana, gdy na podstawie dostępnych danych nie jest możliwe opracowanie analizy porównawczej.

Analiza zgodności — na jakiej podstawie można ją stosować?

Art. 11d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wymienia katalog pięciu metod przeznaczonych do analizy porównywalności transakcji cen transferowych::


 • porównywalnej ceny niekontrolowanej;
 • ceny odprzedaży;
 • koszt plus;
 • marży transakcyjnej netto;
 • podziału zysku.

Ustęp 2 tego artykułu dopuszcza, gdy nie ma możliwości użycia żadnej z powyższych metod, zastosowanie innych metod i technik wyceny, najbardziej adekwatnych w danych okolicznościach, w tym analizy zgodności.


Opis zgodności sporządzany jest, gdy podatnik nie dysponuje danymi pozwalającymi na udowodnienie rynkowości ceny transferowej analizą porównawczą tzw. benchmarkiem. Więcej na temat — analiza porównawcza, co to jest i na czym polega?, można znaleźć w naszych publikacjach: Analiza porównywalności za rok 2021 i Aktualizacja analizy porównywalności.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat cen transferowych?

Czym jest analiza zgodności cen transferowych?

Analiza zgodności cen transferowych jest przeprowadzana w sytuacji, kiedy ze względu na charakter transakcji albo zakres dostępnych danych porównawczych, podatnicy nie są w stanie zidentyfikować transakcji lub podmiotów porównywalnych, których analiza byłaby podstawą do opracowania analizy porównawczej. Za opis zgodności uważa się wszystkie techniki analityczne i argumenty, wskazujące na zastosowanie przez podatników w ramach transakcji wewnątrzgrupowych cen rynkowych.


Na czym można oprzeć analizę zgodności? Aby dochować należytej staranności, można oprzeć się na rekomendacjach Forum Cen Transferowych, które jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów. W grudniu 2018 r. opublikowało ono raport, wskazując przykładowe źródła danych, na podstawie których podatnicy mogą sporządzać analizę zgodności. Są to m.in.:


 • ogólnie dostępne analizy branżowe,
 • dane statystyczne (np. udostępniane przez GUS, NBP),
 • wyceny sporządzone przez niezależnych ekspertów,
 • oferty i tabele opłat,
 • różne analizy ekonomiczne (np. na temat cyklu życia produktu, łańcucha dostaw itd.).

Katalog ten jest otwarty, co oznacza, że podatnik może odnosić się do wszystkich informacji, które mogą być podstawą do podejmowania decyzji biznesowych w przypadku zawierania transakcji z podmiotem niezależnym.

Podsumowanie

Analiza zgodności, obok analiz porównawczych jest jednym z kluczowych elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jeśli jest opracowana starannie i z wykorzystaniem jak najszerszego katalogu danych porównawczych oraz prawidłowo opisana, stanowi podstawowe źródło obrony dla podatnika w jego ewentualnym sporze z organami podatkowymi.

 

Prawidłowe opracowanie dokumentacji cen transferowych należy do najtrudniejszych zagadnień w systemie podatków, dlatego warto je powierzyć specjalistom, takim jak spółka BEMITE. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie dokumentacji cen transferowych. Zapraszamy do kontaktu, chętnie wyjaśnimy, co to są ceny transferowe oraz przygotujemy niezbędne dokumenty.

 

Więcej informacji o naszych usługach można znaleźć m.in.: w zakładkach: ceny transferowe doradztwo, ceny transferowe kontrola, metody ustalania cen transferowych czy analiza funkcjonalna cen transferowych.

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Autor

  Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

  back to top Subskrybuj blog