Ceny transferowe

Dokumentacja niezbędna dla wszystkich transakcji

clause-684509_1280Jedną z pierwszych decyzji, jakie należy podjąć przy przystąpieniu do sporządzania dokumentacji cen transferowych, to stwierdzenie czy istnieją transakcje, które podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu z art. 9a u.p.d.o.p. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy przekroczenie ustawowych progów (30, 50, 100 tys. zł) oznacza obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych tylko dla tych transakcji, gdzie doszło do przekroczenia? A może jeśli doszło do przekroczenia progu w jednej transakcji, to udokumentować trzeba wszystkie? Na to pytanie odpowiedział Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (I SA/Bk 412/15) w dniu 12 listopada 2015 r., który stwierdził, że obowiązek sporządzenia dokumentacji, w sytuacji przekroczenia wartości obrotu w wysokości 100 000 EURO, musi dotyczyć wszystkich transakcji zawartych w danym roku podatkowym z danym podmiotem powiązanym, a nie jedynie transakcji przekraczających tę wartość. Odmienna interpretacja powyższego obowiązku uniemożliwiałaby pełną ocenę transakcji gospodarczych zawieranych z tym samym podmiotem powiązanym, a w konsekwencji mogłaby prowadzić do obejścia art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p. Jeśli wartość transakcji z podmiotem powiązanym wyniesie ponad 100 tys. euro, trzeba sporządzić dokumentację cen transferowych dla wszystkich transakcji zawartych z nim w danym roku, a nie jedynie tych, które miały miejsce po osiągnięciu tego limitu. Taka interpretacja jest niekorzystna dla podatników, dlatego zaleca się dokonanie weryfikacji dotychczas sporządzonych dokumentacji cen transferowych!

Autor

Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

back to top Subskrybuj blog