Ceny transferowe

Dokumentacja podatkowa rozpoczynających działalność gospodarczą

Dokumentacja Działalności Gospodarczej

Ceny transferowe i obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczą nie tylko podmiotów funkcjonujących już na rynku. Taka dokumentacja działalności gospodarczej może dotyczyć i nowych firm. Polski ustawodawca zdecydował, że w określonych przypadkach również podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą będą podlegały obowiązkowi dokumentacyjnemu. Warto zatem przyjrzeć się, jak wygląda regulacja cen transferowych w przypadku takich podmiotów i jak ustawodawca definiuje pojęcie rozpoczynania działalności gospodarczej.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych musi być sporządzana przez podmioty dokonujące transakcji z podmiotami powiązanymi, czyli takimi, które są ze sobą powiązane kapitałowo, organizacyjnie lub zarówno kapitałowo, jak i organizacyjnie. Dla transakcji jednorodnych, które przekraczają określone kwoty, istnieje obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, tzw. local file. Występuje on wówczas, gdy wartość transakcji bez podatku VAT przekracza:


 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
 • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
 • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji innej niż określona w pkt 1-3.

Dokumentacja podatkowa cen transferowych dotyczy każdego podmiotu, niezależnie, czy rozpoczął on dopiero działalność, czy też działa od dłuższego czasu.

Podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą – co to znaczy?

Ustawodawca zdecydował się zdefiniować pojęcie podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. Są to podatnicy, którzy nie prowadzili własnej działalności w roku poprzedzającym ten, w którym nastąpiło założenie działalności. Tym samym do grona podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą nie zostanie zaliczona osoba, która w roku 2019 zakończyła własną działalności, a w 2020 założyła nową firmę. Z grona podatników rozpoczynających działalność wyłączone są także podmioty, które powstały w wyniku:


 • przekształcenia, podziału, połączenia,
 • przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną,
 • utworzenia przez osoby fizyczne, które do nowo utworzonego podmiotu wniosły aport, czyli prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo lub jego składniki majątku przekraczające równowartość co najmniej 10 000 euro (oszacowane rynkowo).

Zgodnie więc z obowiązującymi przepisami, restrukturyzacje nie mogą służyć podatnikom do uniknięcia przygotowania dokumentacji podatkowej. Nie są bowiem traktowane jako rozpoczęcie działalności, a dokumenty, które muszą być sporządzone, są takie same jak przy istniejących już działalnościach.


Dokumentacja cen transferowych – powierz ją specjalistom!

Dokumentacja podatkowa podmiotów, stosujących w transakcjach ceny transferowe, powinna być opracowana przez specjalistę ds. cen transferowych, który ma doświadczenie w tym zakresie. Wtedy będzie można wykorzystać ceny transferowe do optymalizacji podatkowej, również u podmiotów, które dopiero niedawno rozpoczęły działalność gospodarczą.

Dokumentacja podatkowa rozpoczynających działalność gospodarczą to tylko część naszej oferty. Jeśli poszukujesz ekspertów zajmujących się cenami transferowymi, zapraszamy do kontaktu. Spóła BEMITE przygotowuje dla swoich klientów m.in.: dokumentację grupową (dokumentacja master file) i lokalną dokumentację cen transferowych (local file), politykę cen transferowych, czy analizę porównywalności. Reprezentujemy klientów w trakcie kontroli podatkowych, działamy rzetelnie i terminowo, dokładnie poznając branżę klienta. Więcej o naszych usługach można przeczytać też w zakładkach – dokumentacja cen transferowych cena czy ceny transferowe kontrola.

Zapraszamy do współpracy podmioty z województw:


 • pomorskiego,
 • zachodniopomorskiego,
 • wielkopolskiego,
 • lubuskiego,
 • dolnośląskiego.

Zapewniamy klientom bezpieczeństwo fiskalne poprzez rzetelne i terminowe przygotowanie dokumentacji podatkowej, zgodnie z aktualnym stanem prawnym i wymogami organów skarbowych.

Autor

Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

back to top Subskrybuj blog