Ceny transferowe

Ile kosztuje przygotowanie dokumentacji cen transferowych?

Dokumentacja cen transferowych przygotowywana jest w celu wykazania, że transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi (należącymi do tej samej grupy kapitałowej) została przeprowadzona na warunkach rynkowych, co oznacza, że zastosowane ceny były podobne do tych, które zostałyby przyjęte w przypadku transakcji pomiędzy podmiotami niepowiązanymi. Przygotowanie wymaganych przez prawo elementów CT (opis podmiotu powiązanego, opis transakcji, analiza funkcjonalna, analiza benchmarkowa lub zgodności, informacje finansowe) to proces żmudny, wymagający bardzo dużej staranności oraz terminowości – z tego powodu najlepiej zlecić to zadanie specjaliście ds. cen transferowych. Tylko w taki sposób będziemy mieć całkowitą pewność, że dokumentacja została przygotowana rzetelnie i zgodnie z prawem.

Każdy podmiot zlecający przygotowanie dokumentacji CT zastanawia się przede wszystkim nad tym, ile realizacja takiej usługi będzie kosztować. Niestety, to jedno z serii pytań, na które nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Cena zależy bowiem od licznych czynników, które przedstawiamy poniżej.

Od czego zależy cena przygotowania dokumentacji CT?

Na cenę przygotowania dokumentacji cen transferowych wpływa przede wszystkim liczba powiązań między stronami oraz liczba transakcji, które zostały przeprowadzone. Te dwa czynniki mają największe znaczenie w kontekście nakładu pracy oraz trudności w opracowaniu niezbędnych elementów dokumentacji (stopnia skomplikowania całego procesu), jakich należy się spodziewać. Im większa liczba powiązań i transakcji – a przez to rozległość danych, które należy przeanalizować – tym wyższa cena za wykonane zadanie. Tym samym specjalista ds. cen transferowych nie jest w stanie wskazać przewidywanej ceny, dopóki dokładnie nie zapozna się z przedmiotem usługi.

W podobny sposób na cenę wpływają wielkość podmiotów powiązanych, stopień skomplikowania ich struktury organizacyjnej oraz wysokość obrotów, które stanowią czynniki obowiązkowo poddawane analizie. Znaczenie ma również charakter transakcji. Z punktu widzenia specjalisty ds. cen transferowych nakład pracy jest zróżnicowany w zależności od stopnia skomplikowania przeprowadzonej transakcji. Inaczej wygląda praca nad przygotowaniem dokumentacji w przypadku zaciągnięcia pożyczki, sprzedaży towarów czy zakupu usługi doradczej, dlatego ten czynnik również jest brany pod uwagę.

Wymieniając najważniejsze czynniki wpływające na cenę, nie można nie wspomnieć o dostępności danych niezbędnych do przygotowania analizy benchmarkowej lub analizy zgodności. Opracowanie benchmarku wymaga pozyskania zróżnicowanych danych wewnętrznych albo zewnętrznych służących do porównania. Niekiedy dochodzi do sytuacji, kiedy ich pozyskanie jest utrudnione lub nawet niemożliwe – wówczas konieczne jest korzystanie z zewnętrznych płatnych baz danych albo ostatecznie przygotowanie analizy zgodności.

Dodatkowe czynniki wpływające na cenę

Przy ustalaniu kosztu przygotowania dokumentacji cen transferowych bardzo istotna jest dla nas również responsywność klienta, który zlecił stosowne prace. Opracowanie wymaganych przez prawo elementów dokumentacji CT wymagała współpracy między podmiotem objętym obowiązkiem podatkowym a specjalistą ds. cen transferowych. Od klienta oczekujemy pomocy w zakresie zbierania potrzebnych nam danych (w tym przedstawienia ich w jak najbardziej jasnej i zrozumiałej formie), a także szybkich oraz konkretnych odpowiedzi na zadawane przez nas pytania.

Nie można nie wspomnieć również o ponoszonym przez podmioty powiązane ryzyku podatkowym. W przebiegu prac nad przygotowaniem dokumentacji CT zbieramy informacje na temat źródeł tego ryzyka, analizując wszelkie płaszczyzny działalności podmiotów powiązanych. Pod uwagę bierzemy rodzaj prowadzonej działalności, strukturę kapitałową, wskaźniki finansowe, a także kondycję gospodarczą oraz sytuację rynkową. Jest to krok niezbędny w celu ustalenia kolejnych działań pozwalających zminimalizować potencjalne ryzyko podatkowe – a wysokość ceny za opracowanie niezbędnych elementów rośnie  niekiedy w zależności od wielkości ponoszonego ryzyka podatkowego.

Tryb standardowy, a pilny

Obowiązujące przepisy (wprowadzone przez Nowy Ład od 1 stycznia 2022 roku) wymagają, by dokumentacja cen transferowych została przygotowana w ciągu 10 miesięcy od zakończenia raportowanego rok – pod warunkiem, że podatnik stosuje rok podatkowy równy rokowi kalendarzowemu, a termin dokumentacji cen transferowych nie zostanie mocą ustawy (ponownie) przedłużony. Z racji tego, że proces przygotowania dokumentacji cen transferowych, potrafi być niezwykle czasochłonny, prace mogą trwać nawet kilka miesięcy. Gdyby okazało się, że dokumentacja CT musi zostać przygotowana w trybie pilnym, należy liczyć się z tym, że cena za realizację usługi będzie odpowiednio wyższa.

W jaki sposób można obniżyć cenę?

Dla specjalistów od cen transferowych bardzo istotne jest to, czy klient decyduje się na przygotowanie tylko jednej dokumentacji – w ramach współpracy jednorazowej – czy zleca przygotowanie większej liczby. W przypadku złożenia większego zamówienia można liczyć na niższą cenę za poszczególne elementy (cześć opisową wspólną dla wszystkich transakcji oraz część dotyczącą indywidualnej transakcji). Atrakcyjna może być również, współpraca stała, zwłaszcza w przypadku dużych projektów. Wówczas można spodziewać się negocjacji w celu ustalenia odpowiadającym obu stronom stawek (zapewnienia efektywności cenowej). 

 

Cena może ulec obniżeniu również w sytuacji, gdy okaże się, że klient dysponuje wcześniej przygotowaną dokumentacją cen transferowych (nawet w przypadku innego charakteru transakcji), która daje możliwość wykorzystania części zawartych w niej informacji. Nie zawsze jednak jest tak, że poprzednia dokumentacja okaże się użyteczna, więc lepiej z góry nie zakładać, że dzięki możliwości porównania cena zostanie obniżona.

Cena – czynnik analizowany indywidualnie

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że każdorazowo koszt przygotowania dokumentacji cen transferowych, z uwagi na charakter i stopień skomplikowania CT, musi zostać określony indywidualnie. W celu poznania przewidywanych kosztów najlepiej skontaktować się ze specjalistą ds. cen transferowych i przedstawić mu swoją sytuację. Im więcej danych specjalista otrzyma, tym łatwiej mu będzie dokonać wyceny za opracowanie wymaganych przez prawo elementów dokumentacji CT.  

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Autor

  Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

  back to top Subskrybuj blog