Ceny transferowe

Informacja o cenach transferowych za 2022 rok – jak należy złożyć najnowszy formularz TPR?

28 września (korekta 9 października) Ministerstwo Finansów opublikowało wzór dokumentu elektronicznego informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, czyli formularza TPR-C. Ten fakt stanowi najlepsze potwierdzenie tego, że zostało coraz mniej czasu na podpisanie i złożenie informacji TPR za 2022 rok, co stanowi obowiązek podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji cen transferowych. W przypadku większości firm (czyli tych, których rok podatkowy jest równy rokowi kalendarzowemu) termin mija bowiem wraz z końcem 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, czyli z końcem listopada. Warto więc wiedzieć, co należy zrobić, by odpowiednio złożyć formularz TPR – nie tylko w obszarze merytorycznym, ale również technicznym.

Skontaktuj się!


Informacja TPR-C za 2022 – co uległo zmianie?


13 września 2022 roku ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Finansów odnoszące się do formularza TPR-C (nowelizacja z dnia 15 września 2023 r.). Najważniejsze zmiany, które wprowadziło to rozporządzenie w stosunku do poprzedniego roku, stanowią bez wątpienia:

 • zmiana organu, do którego składany jest formularz – od tego roku nastąpiła zmiana z Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla podatnika,
 • dodanie do formularza TPR-C oświadczenia dotychczas składanego oddzielnie – o tym, że local file została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte dokumentacją są ustalane na warunkach, na które zgodziłyby się między sobą podmioty niepowiązane (co wymusiło zmiany w kwestii tego, kto może podpisać formularz TPR-C),
 • rozróżnienia transakcji – na kontrolowane i inne niż kontrolowane
 • wprowadzenia nowych transakcji objętych mechanizmem safe harbour – czyli zwolnionych z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych,
 • wyodrębnienia wskaźników dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców – przy wyborze metody weryfikacji cen transferowych (zrezygnowano więc z proponowanego w projekcie obowiązku przypisania odpowiedniego kodu opisującego kategorię podmiotu).

Kto może podpisać formularz TPR-C?


Zgodnie z najnowszymi przepisami do podpisania formularza TPR-C uprawnione są trzy kategorie osób:

 • osoba fizyczna – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
 • osoba upoważniona przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kierownik jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – wyznaczona osoba wchodząca w skład tego organu

Istnieje również możliwość, by informacja o cenach transferowych została podpisana przez pełnomocnika, jednak ta osoba musi być adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem. Nie będzie więc możliwości, by formularz podpisywany był na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez księgowego lub wewnętrzne biuro rachunkowe – tak, jak miało to często miejsce dotychczas.


Jak złożyć informację o cenach transferowych?


Składanie informacji o cenach transferowych będzie możliwe, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, od 13 października 2023 roku przez bramkę e-Deklaracje (czyli stronę MF), co stanowi istotną zmianę w stosunku do poprzednich lat, gdy odbywało się to poprzez formularz interaktywny PDF. Poniżej wskazujemy dwa istotne kroki, które muszą zostać wykonane, by złożenie i podpisanie formularza odbyło się poprawnie.

 • Wyznaczenie osoby, która będzie podpisywała formularz – upewniając się najpierw, że posiada niezbędny do wykonania tego działania kwalifikowany podpis elektroniczny oraz numer PESEL (istotna informacja w kontekście osób z zagranicy uprawnionych do podpisania).
 • Zgłoszenie pełnomocnictwa UPL-1 dla wyznaczonej osoby – bez względu na to, jaką funkcję dana osoba pełni, konieczne jest, by posiadała zarejestrowane w systemie pełnomocnictwo UPL-1, co będzie stanowić potwierdzenie, że posiada odpowiednie uprawnienia do podpisania formularza. Do wypełnienia UPL-1 również konieczne jest posiadanie numeru PESEL.

Informacja o cenach transferowych – pamiętaj o terminie


Jeszcze raz przypominamy, że termin na złożenie informacji o cenach transferowych za 2022 roku, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym, mija wraz z końcem listopada (30.11.2023), ale zdecydowanie nie warto czekać z realizacją tego obowiązku do ostatniego momentu. Dlaczego? Po pierwsze, z uwagi na sankcje ustawowe – za niezłożenie formularza TPR-C w terminie grozi kara grzywny w wysokości aż do 240 stawek dziennych. Po drugie, zdecydowanie należy wziąć pod uwagę fakt, że formularz będzie składany przez portal elektroniczny, przez co mogą się pojawić nieprzewidziane problemy techniczne, zwłaszcza przy znacznym obciążeniu serwera (im bliżej ostatecznego terminu). W takim wypadku zdecydowanie lepiej jest dmuchać na zimne i złożyć informację o cenach transferowych tak szybko jak to tylko możliwe.

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Autor

  Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

  back to top Subskrybuj blog