Ceny transferowe

Na czym polega restrukturyzacja spółki?

Restrukturyzacja spółki to proces, który polega na przeprowadzeniu radykalnych zmian w przedsiębiorstwie dotkniętym kryzysem. Wpływa ona na wiele różnych czynników, m.in. na ceny transferowe. Czym dokładnie jest restrukturyzacja spółki i jakie są jej rodzaje?

Co to jest restrukturyzacja spółki?

Definicją restrukturyzacji jest zmiana np. struktury organizacyjnej kraju lub przedsiębiorstwa. Proces restrukturyzacji polega na działaniach, które mają na celu polepszenie wydajności i sprawności funkcjonowania spółki. W ramach procesu dokonuje się zmiany w aktywach strukturze oraz sposobie zarządzania firmą. Zmiany często bywają gwałtowne, jednak są niekiedy konieczne, aby wyjść z kryzysu i poprawić funkcjonowanie firmy. Na czym polega restrukturyzacja spółki?

Jakie są rodzaje restrukturyzacji spółki?

Można wyróżnić różne rodzaje restrukturyzacji, dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa. Dostosowawcza restrukturyzacja spółki ma na celu ekspresowe wprowadzenie zmian i skuteczność. Kolejnym rodzajem może być restrukturyzacja rozwojowa, która zakłada podejmowanie strategicznych decyzji i wprowadzanie zmian w strukturze firmy. Ten rodzaj restrukturyzacji zwykle niesie za sobą wysokie ryzyko, a proces trwa od 2 do 5 lat. Możemy także wyróżnić restrukturyzację naprawczą, która jest odpowiedzią na długotrwały kryzys i dotyczy określonych obszarów funkcjonowania firmy. Restrukturyzacja naprawcza ma na celu zapewnienie firmie szybkich w odczuciu korzyści.

Restrukturyzacja – co ma na celu?

Do głównych celów restrukturyzacji należy opanowanie i zlikwidowanie bezpośrednich objaw kryzysu dotykającego firmę. Restrukturyzacja spółki ma także na celu także odbudować i naprawić przedsiębiorstwo i zapewnić źródła finansowania na przyszłość, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju. Wpływom restrukturyzacji firmy ulegają także ceny transferowe, co opisuje nowelizacja przepisów o cenach transferowych, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Skutkiem uznania danej operacji lub zdarzenia pomiędzy podmiotami powiązanymi, za transakcję restrukturyzacyjną jest konieczność określenia wynagrodzenia z tytułu takiej restrukturyzacji. Nowe przepisy dotyczące cen transferowych przewidują wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego. Ma ono wejść w życie, kiedy organ podatkowy ustali cenę rynkową w transakcji z podmiotem powiązanym  będzie ona odbiegać od tej ustalonej przez strony.

Restrukturyzacja spółki i dokumentacja cen transferowych

Zagrożenie kryzysem to stały element posiadania działalności gospodarczej. Warto więc wiedzieć czym jest restrukturyzacja spółki, która pomoże odpowiednio zareagować na problem i nie dopuścić do upadłości firmy. Równie ważna jest dokumentacja cen transferowych, która opisuje transakcje z przeszłości, oraz polityka cen transferowych. Nie jest ona wymagana przez prawo, jednak niesie za sobą szereg korzyści dla przedsiębiorstw, dzięki ustalaniu zasad dla transakcji, które będą dokonywane w późniejszym terminie.
  Kontakt – tel. +48 667 489 401
  e-mail: kontakt@ceny-transferowe.info
  Jak możemy pomóc? Zostaw kontakt, oddzwonimy!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon kontaktowy

  Treść wiadomości

  Autor

  Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

  back to top Subskrybuj blog