Doradztwo prawno-podatkowe

Michał Piechocki to prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem, który oferuje kompleksowe wsparcie podatkowedla podmiotów stosujących ceny transferowe, a zatem zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi. W ramach współpracy przygotowuje dokumentację cen transferowych dla spółek i grup kapitałowych z województw dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego. Zapraszam do kontaktu!

Aktualności

Oznaczenie TP na fakturach – zasady

Od 01.10.2020 nastąpiły istotne zmiany w zakresie deklaracji VAT-7 oraz JPK. Czynni podatnicy VAT od ww. okresu zobowiązani będą przekazywać deklaracje do urzędu  skarbowego w nowej formie, tj. połączonych deklaracji VAT-7 oraz JPK w tzw. nowym  JPK_VAT: JPK_V7M i JPK_V7K. Od wspomnianej daty pojawił się dodatkowy obowiązek nałożony na wystawców faktur  sprzedażowych. Wśród zmian, które […]

Korekty cen transferowych – na co zwrócić uwagę?

Ceny transferowe to ceny stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi. Zasada ceny rynkowej zakłada, że cena transferowa powinna być odzwierciedleniem ceny rynkowej, czyli ceny występującej pomiędzy podmiotami, które nie są ze sobą powiązane. W niektórych przypadkach konieczna jest korekta cen transferowych. Jak należy jej dokonać po nowelizacji przepisów dotyczących cen transferowych, która weszła w życie […]

Dokumentacja podatkowa rozpoczynających działalność gospodarczą

Ceny transferowe i obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczą nie tylko podmiotów funkcjonujących już na rynku. Polski ustawodawca zdecydował, że w określonych przypadkach również podmioty rozpoczynające działalności gospodarczą będą podlegały obowiązkowi dokumentacyjnemu. Warto zatem przyjrzeć się, jak wygląda regulacja cen transferowych w przypadku takich podmiotów i jak ustawodawca definiuje pojęcie rozpoczynania działalności gospodarczej. Obowiązek sporządzenia […]

Ceny transferowe a dobrowolne umorzenie udziałów a koronawirus

Trwająca pandemia koronawirusa w sposób widoczny oddziałuje na transakcje między podmiotami powiązanymi stosującymi ceny transferowe. Wprawdzie tzw. tarcza antykryzysowa nie zmienia znacząco terminów składania dokumentacji związanej z cenami transferowymi, to jednak może zaistnieć konieczność wypełnienia dodatkowych obowiązków. Jak koronawirus i zmiana sytuacji gospodarczej wpłynęły na sytuację podmiotów powiązanych? Jak przygotować się na spowolnienie gospodarcze, które […]

Zasada ceny rynkowej (the arm”s length principle)

Opracowywanie cen transferowych wymaga stosowania określonych zasad. Jedną z nich jest arm`s length principle, rozumiana w języku polskim jako zasada ceny rynkowej. Na czym ona polega i co zrobić, by się do niej stosować i nie narażać na grzywny nakładane przez organy podatkowe? Na czym polega istota arm`s length principle? Dokonywanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi […]

Ceny transferowe – jak podatkowy obowiązek obrócić w korzyść?

Ceny transferowy i związany z nim obowiązek podatkowy nie muszą być jedynie problemem. Przygotowywana dokumentacja cen transferowych może okazać się także szansą na optymalizację podatków w firmie i głębsze przyjrzenie się transakcjom i przeanalizowanie ich opłacalności zarówno pod względem podatkowym, jak i gospodarczym. Jak wykorzystać ceny transferowe i obrócić w korzyść obowiązek podatkowy? Ceny transferowe jako […]

Kogo obowiązują ceny transferowe i kto musi sporządzać dokumentację?

1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która zmieniła zakres podmiotów, które obowiązują ceny transferowe i które muszą sporządzać dokumentację cen transferowych oraz złożenia oświadczenia o jej sporządzeniu w Urzędzie Skarbowy. Jakie regulacje prawne obowiązują obecnie i które podmioty muszą zadbać, by dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie z […]

Ważne terminy przy cenach transferowych

Ceny transferowe, czyli ceny stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi (np. w grupie kapitałowej, spółka-matka i spóka-córka lub dwie spółki-siostry), podlegają licznym regulacjom przez ustawodawstwo podatkowe. Ustawa o Podatku od osób prawnych wymaga, by we właściwym czasie złożyć do Urzędu Skarbowego dokumentację cen transferowych i określone oświadczenia. W jakich terminach dokumentacja cen transferowych powinna trafić do […]

Jednorodność transakcji

Niejednokrotnie problematyczne jest określenie progów, których przekroczenie oznacza obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy progi ustalane są odrębnie dla każdej transakcji. O odrębności transakcji decyduje uznanie jej jednorodności. Zgodnie z art. 11k ust. 5 ustawy CIT przy identyfikacji jednorodności transakcji, podatnicy powinni uwzględnić: jednolitą całość transakcji kontrolowanej w ujęciu ekonomicznym, kryteria […]

Rocznica! 3 lata na rynku!

Szanowni Państwo, miło nam podzielić się z Państwem informacją o 3. rocznicy istnienia naszej firmy. Zajmujemy się, z sukcesami, wsparciem przedsiębiorców w obszarze cen transferowych. Możemy pochwalić się szeregiem rekomendacji zarówno od polskich jak i zagranicznych przedsiębiorców. Zachęcamy do współpracy i liczymy na kolejne udane lata! P.S. W ostatnim czasie opublikowany został kolejny nasz naukowy […]

Kompleksowe wsparcie w zakresie cen transferowych dla podmiotów powiązanych

W ostatnich latach ceny transferowe stały się obiektem prawniczej dyskusji, a w związku z tym pojawiły się liczne nowelizacje przepisów w tym zakresie. Dlatego też grupy kapitałowe i podmioty powiązane potrzebują eksperta w zakresie cen transferowych, który będzie stanowił profesjonalne wsparcie i pozwoli ograniczyć ryzyko podatkowe. Fachowo przygotowana dokumentacja cen transferowych umożliwia uniknięcie kar i grzywien, a także a także ogranicza ryzyko podatkowe  przy kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych. Moje wsparcie dla spółek, jako prawnika i konsultanta biznesowego, obejmuje:

  • ustalanie cen transferowych,
  • przygotowywanie dokumentacji i polityki cen transferowych,
  • opracowywanie analiz funkcji ryzyk i aktywów, a także analiz sprawozdań finansowych oraz analizy strategii gospodarczej,
  • planowanie inwestycji w taki sposób, by ograniczyć obowiązki i zminimalizować ryzyko podatkowe generowane przez ceny transferowe,
  • przedstawienie analizy porównywalności.

Grupom kapitałowym, również z kapitałem zagranicznym, zapewniam indywidualne podejście, dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności. Mam wieloletnie doświadczenie nie tylko w zakresie przygotowywania dokumentacji cen transferowych, ale także w dziedzinie:

  • mapowania i zarządzania biznesem,
  • optymalizacji podatkowej,
  • kształtowania struktury biznesowej przedsiębiorstwa.

Reprezentuję klientów ze Szczecina, Poznania, Wrocławia, Gdańska w postępowaniach podatkowych, dotyczących cen transferowych - wszystkie kontrole podatkowe dotychczas przygotowywanych przeze mnie dokumentów przebiegły pomyślnie. Zapewniam bezpośredni kontakt, sprawną realizację i transparentność działań. Zapraszam do kontaktu!