Ceny Transferowe - Doradztwo prawno-podatkowe

Michał Piechocki to prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem, który oferuje kompleksowe wsparcie podatkowedla podmiotów stosujących ceny transferowe, a zatem zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi. W ramach współpracy przygotowuje dokumentację cen transferowych dla spółek i grup kapitałowych z województw dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego. Zapraszam do kontaktu!

Aktualności

Zmiany organizacyjne w firmie a restrukturyzacja w cenach transferowych

Stale zmieniający się rynek wymaga zarówno rozwoju, jak i dostosowywania się do niego struktur międzynarodowych spółek kapitałowych. Restrukturyzacja, która związana jest z cenami transferowymi, wymaga odpowiedniego przeprowadzenia oraz udokumentowania. Polskie przepisy regulują tego typu zmiany w firmach i jasno określają, które z nich powinny zostać zgłoszone do organów państwowych. Które więc zmiany organizacyjne w firmie […]

Co to są i jak działają raje podatkowe?

Raje podatkowe to metoda na optymalizację podatków. Choć kontrowersyjna, nie jest nielegalna i często stosowana przez polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców. Jednocześnie jednak raje podatkowe znajdują się pod stałą obserwacją Ministerstwa Finansów, które skutecznie próbuje uregulować, a także utrudnić zmniejszanie zobowiązań podatkowych w danych krajach. Z dniem 1 stycznia 2021 roku w życie weszły nowe przepisy, […]

Korekta Analizy Porównywalności

Korekta Analizy Porównywalności

Analiza porównywalności cen transferowych to podstawowe narzędzie, służące do szczegółowego zbadania transakcji, które realizowane były pomiędzy podmiotami powiązanymi i podmiotami niezależnymi. W związku z tym, że analiza porównywalności zachowuje swoją ważność przez maksymalnie 3 lata, należy ją poddać aktualizacji. Dlaczego korekta analizy porównywalności jest tak ważna? Ceny transferowe i analiza porównywalności Zacznijmy od wyjaśnienia, czym […]

Analiza stosowanych warunków transakcji w związku z COVID-19

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 warunki i otoczenie biznesowe uległy drastycznym zmianom a dotychczas stosowane modele kalkulacji cen transferowych opierają się na danych, które obecnie wymagają aktualizacji. Jaki wpływ ma COVID-19 na ceny transferowe — jakie zmiany zaszły w 2020 roku i jak kształtują się możliwe rozwiązania? Ceny transferowe w dobie koronawirusa Nie da się […]

Polityka cen transferowych w grupie kapitałowej

Jeszcze kilka lat temu dokumentacja cen transferowych była opracowywana wyłącznie przez duże korporacje międzynarodowe. Jednakże w 2017 roku ustawodawca wydał nowe przepisy dotyczące cen transferowych – od tej pory obowiązek sporządzania opisu polityki cen transferowych spoczywa również na grupach kapitałowych, które w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęły przychody przekraczające 20 milionów euro. Polityka cen transferowych […]

Praca zdalna a bezpieczeństwo danych

Pandemia koronawirusa w wielu miejscach pracy wymusiła konieczność odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Praca zdalna, kiedyś przywilej pracownika, dziś bardzo częste rozwiązanie. Mimo wielu zalet home office wykonywanie obowiązków na odległość niesie ze sobą sporo pytań np. jak zapewnić bezpieczeństwo danych.

Korekta Analizy Porównywalności

Na czym polega restrukturyzacja spółki?

Restrukturyzacja spółki to proces, który polega na przeprowadzeniu radykalnych zmian w przedsiębiorstwie dotkniętym kryzysem. Wpływa ona na wiele różnych czynników, m.in. na ceny transferowe. Czym dokładnie jest restrukturyzacja spółki i jakie są jej rodzaje? Co to jest restrukturyzacja spółki? Definicją restrukturyzacji jest zmiana np. struktury organizacyjnej kraju lub przedsiębiorstwa. Proces restrukturyzacji polega na działaniach, które […]

Oznaczenie TP na fakturach – zasady

Od 01.10.2020 nastąpiły istotne zmiany w zakresie deklaracji VAT-7 oraz JPK. Czynni podatnicy VAT od ww. okresu zobowiązani będą przekazywać deklaracje do urzędu  skarbowego w nowej formie, tj. połączonych deklaracji VAT-7 oraz JPK w tzw. nowym  JPK_VAT: JPK_V7M i JPK_V7K. Od wspomnianej daty pojawił się dodatkowy obowiązek nałożony na wystawców faktur  sprzedażowych. Wśród zmian, które […]

Korekty cen transferowych – na co zwrócić uwagę?

Ceny transferowe to ceny stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi. Zasada ceny rynkowej zakłada, że cena transferowa powinna być odzwierciedleniem ceny rynkowej, czyli ceny występującej pomiędzy podmiotami, które nie są ze sobą powiązane. W niektórych przypadkach konieczna jest korekta cen transferowych. Jak należy jej dokonać po nowelizacji przepisów dotyczących cen transferowych, która weszła w życie […]

Kompleksowe wsparcie w zakresie cen transferowych dla podmiotów powiązanych

W ostatnich latach ceny transferowe stały się obiektem prawniczej dyskusji, a w związku z tym pojawiły się liczne nowelizacje przepisów w tym zakresie. Często zmienia się również to, kogo dotyczą ceny transferowe. Dlatego też grupy kapitałowe i podmioty powiązane potrzebują eksperta w zakresie cen transferowych w Polsce, który będzie stanowił profesjonalne wsparcie i doradztwo oraz pozwoli ograniczyć ryzyko podatkowe. Fachowo przygotowana dokumentacja cen transferowych umożliwia uniknięcie kar i grzywien, a także ogranicza ryzyko podatkowe przy kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych. Moje wsparcie dla spółek, jako prawnika i konsultanta biznesowego, obejmuje:

  • ustalanie cen transferowych,
  • przygotowywanie dokumentacji i polityki cen transferowych,
  • audyt cen transferowych,
  • opracowywanie analiz funkcji ryzyk i aktywów, a także analiz sprawozdań finansowych oraz analizy strategii gospodarczej,
  • planowanie inwestycji w taki sposób, by ograniczyć obowiązki i zminimalizować ryzyko podatkowe generowane przez ceny transferowe,
  • przedstawienie analizy porównywalności.

Grupom kapitałowym, również z kapitałem zagranicznym, zapewniam indywidualne podejście, dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności. Mam wieloletnie doświadczenie nie tylko w zakresie przygotowywania dokumentacji cen transferowych, ale także w dziedzinie:

  • mapowania i zarządzania biznesem,
  • optymalizacji podatkowej,
  • kształtowania struktury biznesowej przedsiębiorstwa.

Reprezentuję klientów ze Szczecina, Poznania, Wrocławia, Gdańska w postępowaniach podatkowych, dotyczących cen transferowych – wszystkie kontrole podatkowe dotychczas przygotowywanych przeze mnie dokumentów przebiegły pomyślnie. Zapewniam bezpośredni kontakt, sprawną realizację i transparentność działań. Zapraszam do kontaktu!