Aktualności

Analiza funkcji na potrzeby dokumentacji CT

Analiza funkcji na potrzeby dokumentacji CT

Dokumentacja cen transferowych to rozbudowany dokument, który składa się z kilku części. Zarówno przepisy dotychczasowe jak i nowelizacja, która w praktyce wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 r., przewidują konieczność przedstawienia funkcji, jakie spełniają podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko).road-sign-63983_1920

Jak przeprowadzić taką analizę, aby prawidłowo ‘zmapować’ całe przedsiębiorstwo i móc w prosty, przejrzysty sposób przedstawić to w przyszłości organom skarbowym? Nasi specjaliści poprzez lata doświadczeń wypracowali sposób na to, by każdemu przedsiębiorcy ułatwić określenie funkcji w grupie. Proponujemy wypełnienie przygotowanego formularza, który ma charakter zindywidualizowany na potrzeby konkretnego przedsiębiorcy / jednostki.

Podobne rozwiązanie stosujemy w zakresie ryzyk oraz aktywów, które są zaangażowane w transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Takie badanie własnych funkcji jest wielce korzystne dla samego przedsiębiorstwa. Pozwala bowiem zdefiniować rzeczywiste relacje pomiędzy podmiotami, często niedoprecyzowane i niewypowiedziane. Jasna współpraca, podział zadań i funkcji bardzo dobrze wpływa na relacje wewnątrz grupy. Każdy wie, co ma robić, za co odpowiada, czym ryzykuje i ile wnosi do grupy.

Zachęcamy do kontaktu z nami. Pomożemy Państwu przygotować formularz służący do zbadania funkcji, ryzyk i aktywów w taki sposób, aby prawidłowo ocenić rolę konkretnych jednostek w ramach grupy. Jest to zarówno konieczne (ze względu na dokumentację CT) jak i korzystne z punktu widzenia zarządzania biznesem.