Aktualności

Kontrole cen transferowych tuż, tuż …

Kontrole cen transferowych tuż, tuż …

Zgodnie z zapowiedziami wyrażonymi w komunikacie z grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów rozpocznie kontrole cen transferowych w II kwartale 2016 r.

Mówiliśmy o tym: Komunikat MF

Urzędy Kontroli Skarbowej w Łodzi oraz w Warszawie pełnią role Centrum Kompetencyjnego w zakresie cen transferowych. Centra te wyposażone są w specjalne narzędzia informatyczne oraz bazy danych ułatwiające prowadzenie działań analitycznych oraz weryfikowanie cen rynkowych kontrolowanych transakcji między podmiotami powiązanymi.

Centrum Kompetencyjne ds. cen transferowych i optymalizacji podatkowej przy UKS w Warszawie odpowiedzialne jest m.in. za:

  • kompleksową działalność analityczną,
  • monitorowanie obszarów ryzyka,
  • typowanie i kierowanie do kontroli podmiotów powiązanych lub stosujących nieuprawnioną optymalizację podatkową,
  • koordynowanie prowadzonych postępowań oraz
  • zapewnienie wsparcia merytorycznego dla urzędników kontrolujących.

Czyżby urzędy skarbowe w zakresie cen transferowych wyprzedzały o krok przedsiębiorców?