Aktualności

Korekta Analizy Porównywalności

Korekta Analizy Porównywalności

Analiza porównywalności cen transferowych to podstawowe narzędzie, służące do szczegółowego zbadania transakcji, które realizowane były pomiędzy podmiotami powiązanymi i podmiotami niezależnymi. W związku z tym, że analiza porównywalności zachowuje swoją ważność przez maksymalnie 3 lata, należy ją poddać aktualizacji. Dlaczego korekta analizy porównywalności jest tak ważna?

Ceny transferowe i analiza porównywalności

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym są ceny transferowe i na czym polega analiza porównywalności. Oficjalnie, jako ceny transferowe określa się “rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy”. W związku z tym, podmioty powiązane obowiązuje dokumentacja cen transferowych, która jest potwierdzeniem stosowania rozliczeń na warunkach rynkowych z podmiotami powiązanymi.

Podczas zawarcia transakcji, podmioty podejmują najbardziej racjonalną ze swojego punktu widzenia decyzję, która odnosi się do ukształtowania warunków realizacji i opiera się na wiedzy, aktualnej na moment zawarcia transakcji. Analiza porównywalności ma na celu skonfrontowanie warunków transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi, z warunkami transakcji zawartej między podmiotami niezależnymi. Dzięki temu, jest to podstawowe narzędzie, zarówno dla podatników, jak i władz skarbowych, umożliwiające zbadanie stosowania zasady pełnej konkurencji i uzasadnienie stosowanych cen transferowych.

Analiza porównywalności – procedura

Istnieje wiele różnych metod przeprowadzania analizy porównywalności. Procedurę analizy porównawczej opracowała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – mimo tego, że nie jest ona obowiązkowa dla podatnika, to uważana jest za wartą wykorzystania. Proponowana procedura analizy porównywalności dzieli się na wiele etapów, takich jak:

  • Ustalenie lat objętych analizą porównywalności,
  • Analiza całokształtu okoliczności dotyczących podatnika,
  • Badanie transakcji kontrolowanej i wybór podmiotu porównywanego,
  • Zbadanie istniejących wewnętrznych transakcji porównywalnych,
  • Identyfikacja dostępnych źródeł informacji o zewnętrznych transakcjach porównywalnych i ocena ich wiarygodności,
  • Wybór właściwej metody wyceny transferu,
  • Identyfikacja potencjalnych transakcji porównywalnych,
  • Określenie porównywalności i dokonanie korekty w razie potrzeby,
  • Interpretacja i stosowanie zebranych danych oraz ustalenie wolnorynkowego wynagrodzenia.

Korekta porównywalności – dlaczego warto?

Czemu w takim razie służy korekta porównywalności? Aktualizacja analizy porównywalności wymagana jest co 3 lata, kiedy to analiza porównywalności traci swoją ważność. Kolejnym powodem do dokonania korekty porównywalności, może być także zmienna sytuacja gospodarcza, która w znacznym stopniu wpływa na sporządzoną analizę porównywalności. Doskonałym przykładem jest sytuacja ekonomiczna w 2020 roku. Sytuacja rynkowa, związana z pandemią ma istotny wpływ nie tylko na wyniki w transakcjach, ale także na wykorzystywane dane porównawcze. W tym przypadku stosowanie standardowych strategii do przeprowadzenia analizy porównywalności nie zawsze może być odpowiednim rozwiązaniem, i może skutkować wyciągnięciem nieprawidłowych wniosków.

Jak w takim razie dokonać korekty porównywalności? W niektórych przypadkach, standardowa aktualizacja analizy porównywalności będzie wystarczająca, jednak warto zwrócić uwagę na całokształt rozliczeń. W pozostałych przypadkach, niezbędne może być odpowiednie uzasadnienie. Chcąc z powodzeniem przedstawić jakościowe argumenty, należy się odpowiednio przygotować, zbierając dowody, które popierają nasze stanowisko.

Korekta analizy porównywalności – wsparcie profesjonalistów

Bez wątpienia polityka cen transferowych i aktualizacja analizy porównywalności należą do skomplikowanych tematów, wymagających specjalistycznego podejścia i szczegółowej analizy. Dlatego też zachęcam do skorzystania z profesjonalnego doradztwa w zakresie cen transferowych. Metody ustalania cen transferowych, analiza porównywalności i jej korekta – każdemu klientowi gwarantuję indywidualne podejście oraz kompleksowe wsparcie w oparciu o bogate doświadczenie. Zapraszam do kontaktu!


Kontakt - tel. +48 667 489 401
e-mail: kontakt@ceny-transferowe.info


Jak możemy pomóc? Zostaw kontakt, oddzwonimy!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy

Treść wiadomości