Aktualności

Polityka cen transferowych w grupie kapitałowej

Jeszcze kilka lat temu dokumentacja cen transferowych była opracowywana wyłącznie przez duże korporacje międzynarodowe. Jednakże w 2017 roku ustawodawca wydał nowe przepisy dotyczące cen transferowych – od tej pory obowiązek sporządzania opisu polityki cen transferowych spoczywa również na grupach kapitałowych, które w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęły przychody przekraczające 20 milionów euro.

Polityka cen transferowych – co to takiego?

Na wstępie postaramy się wyjaśnić, czym jest polityka cen transferowych. To zbiór spójnych i transparentnych zasad, wedle których realizowane są transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi w grupie spółek. Podmioty powiązane mogą realizować między sobą wiele podobnych lub identycznych transakcji, których cena oraz inne warunki będą się różnić. Zadaniem polityki cen transferowych jest przeciwdziałanie takim sytuacjom – dokument ten wprowadza spójne zasady rozliczeń wewnątrz grupy kapitałowej. Czym polityka różni się od dokumentacji cen transferowych? W dokumentacji opisuje się transakcje już dokonane, zaś w polityce cen transferowych ustala się praktyki dla przyszłych transakcji. Dzięki niej sporządzone zasady będą spójne dla całej grupy kapitałowej, a obieg dokumentów zostanie usystematyzowany.

Co zawiera polityka cen transferowych dla grup kapitałowych?

Zgodnie z przepisami z 2017 roku opis polityki cen transferowych jest jednym z podstawowych elementów dokumentacji każdej grupy kapitałowej. W tym dokumencie należy przedstawić m.in.:

  • opis podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej,
  • opis kształtowania zasad cen transferowych,
  • analizę kalkulacji cen transferowych,
  • spis istotnych transakcji, umów i porozumień zawartych pomiędzy powiązanymi podmiotami,
  • analizę strategii oraz struktury organizacyjnej grupy kapitałowej,
  • analizę sposobu wynagradzania kadry kierowniczej,
  • oraz opis wielu innych czynników mających wpływ na cenę transferową.

Dokumentacja cen transferowych dla grupy kapitałowej musi być sporządzona w formie pisemnej. Jednocześnie nie ma potrzeby, aby każdy podmiot przygotowywał osobną dokumentację.

Korzyści z przygotowania polityki cen transferowych

Polityka cen transferowych jest niezwykle ważnym dokumentem, który może przynieść wiele korzyści dla całej grupy – pod warunkiem, że został dokładnie przygotowany. Prawidłowo sformułowane ceny transferowe są doskonałym narzędziem optymalizującym funkcjonowanie podmiotów w grupie. Inne zalety dokumentacji cen transferowych to ograniczenie ryzyka podatkowego oraz poprawa wizerunku grupy kapitałowej. Ponadto polityka cen transferowych zwiększa bezpieczeństwo i  znacząco ułatwia proces zarządzania całą grupą.

Jeżeli szukasz pomocy przy opracowaniu polityki cen kapitałowych dla podmiotów wchodzących w skład Twojej grupy kapitałowej, zgłoś się do naszego specjalisty. Oferujemy fachowe porady w zakresie cen transferowych oraz pomoc w przygotowaniu kompletnej dokumentacji dotyczącej cen transferowych.


Kontakt - tel. +48 667 489 401
e-mail: kontakt@ceny-transferowe.info


Jak możemy pomóc? Zostaw kontakt, oddzwonimy!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy

Treść wiadomości