Aktualności

Wzory OECD – master file, local file, CbCR

Wzory OECD – master file, local file, CbCR

W związku ze zmianami przepisów w zakresie cen transferowych dotychczasowy sposób dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi ulegnie zmianie. Na tę chwilę nie ma na polskim rynku wydawniczym żadnego opracowania, które ułatwiałoby przygotowanie dokumentacji na gruncie nowej regulacji. Na pomoc przychodzi w tym zakresie OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Jest to międzynarodowa organizacja o profilu ekonomicznym, dla której ceny transferowe są jednym z głównych zadań.

Zainteresowanych odsyłamy na ich stronę internetową: OECD – Transfer Pricing .

OECD niedawno opublikowało proponowane wzory dla dokumentacji master file, local file oraz wzór tabelarycznego przedstawienia wykazu transakcji pomiędzy podmiotami na potrzeby regulacji dotyczącej Country-by-Country Reporting.

Wzory ta wskazują na niezbędne elementy, dla każdego z tych typów dokumentacji – do pobrania tutaj.

Powyższe propozycje są jednak bardzo skrócone. W naszej opinii tak proste zestawienie może niewystarczająco opisywać okoliczności, w jakich transakcja była zawierana. Każde takie niedopowiedzenie / niejasność stanowi zagrożenie dla podatnika. Zalecamy ostrożność przy bezkrytycznym stosowaniu tych wzorów.

Służymy pomocą przy prawidłowym przygotowaniu dokumentacji.