Bez kategorii

Analiza porównywalności transakcji

Interesuje Państwa analiza porównywalności transakcji? Zastanawiacie się, czy można przeprowadzić analizę danych porównawczych we własnym zakresie. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, w którym przedstawiamy etapy analizy ceny porównawczej

Analiza porównywalności transakcji – etapy

Przeprowadzenie procedury analizy porównywalności nie gwarantuje wyniku zgodnego z zasadą ceny rynkowej, ale jej niezastosowanie zwiększa ryzyko niezgodności z nią. Według wytycznych OECD procedura analizy porównywalności transakcji zawiera 9 etapów.

  1. Ustalenie lat objętych analizą – niezbędne do zgromadzenia odpowiednich danych do porównania.
  2. Analiza całokształtu okoliczności dotyczących podatnika, czyli otoczenia konkurencyjnego, sektora i elementów opisujących środowisko, w którym działa podatnik.
  3. Badanie transakcji kontrolowanej i wybór podmiotu porównywanego – ten etap to także określenie kryteriów porównywalności cen transferowych, które będą sprawdzane oraz innych, które powinny być brane pod uwagę.
  4. Zbadanie istniejących wewnętrznych transakcji porównywalnych, do których dostęp jest pełniejszy i mniej kosztowny.
  5. Identyfikacja dostępnych źródeł informacji o zewnętrznych transakcjach porównywalnych oraz ocena ich wiarygodności.
  6. Wybór najwłaściwszej metody wyceny transferu i określenie właściwego do zastosowania w praktyce wskaźnika finansowego. 
  7. Identyfikacja potencjalnych transakcji porównywalnych.
  8. Określenie porównywalności i dokonanie niezbędnej korekty w razie konieczności poprawy wiarygodności wyników.
  9. Interpretacja i zastosowanie zebranych danych, a także ustalenie wolnorynkowego wynagrodzenia.

Proces analizy porównywalności transakcji

Analiza danych porównawczych może być prowadzona w oparciu o źródła wewnętrzne lub zewnętrzne. Jeżeli przedsiębiorca zawiera transakcje zarówno z podmiotami powiązanymi, jak i niezależnymi opiera się ona o dane wewnętrzne. Przy braku podmiotów niepowiązanych opiera się o źródła zewnętrzne. W razie braku danych lub trudności z ich zdobyciem do dokumentacji podatkowej załącza się opis zgodności warunków transakcji  z warunkami, które ustaliłyby ze sobą inne niezależne podmioty.

Biorąc udział w konferencjach naukowych, których tematem są ceny transferowe, szukamy rozwiązań problemów, które napotykają firmy. Poniżej znajdziecie Państwo plakat, który przedstawiliśmy na jednej z nich. Omawiamy w nim faktyczne możliwości, jakie posiada przedsiębiorca, który zmuszony jest przeprowadzić proces benchmarkingu. Wniosek niestety jest taki, że konieczne jest zatrudnienie zewnętrznej firmy, która taki benchmark cen transferowych przeprowadzi. Fiskus informuje, że ceny te będą przedmiotem intensywnych kontroli. Powstał nawet specjalny departament ds. cen transferowych przy Ministerstwie Finansów.

Warto zadbać, by dokumentacja cen transferowych była przeprowadzona w sposób prawidłowy. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W razie pytań nasz specjalista ds. cen transferowych pozostaje do Państwa dyspozycji.