Dokumentacja local file

Jako doradca prawny przygotowuję dla swoich klientów dokumentację local file dotyczącą cen transferowych. Jakie informacje obejmuje lokalna dokumentacja cen transferowych, kiedy i gdzie należy ją złożyć? W celu pozyskania szczegółowych informacji w zakresie cen transferowych zapraszam do kontaktu. Współpracuję z klientami – podmiotami powiązanymi – z województw:

 • wielkopolskiego,
 • zachodniopomorskiego,
 • dolnośląskiego,
 • lubuskiego,
 • pomorskiego.

Dokumentacja lokalna cen transferowych – co zawiera?

Podmioty, które utrzymują kontakty handlowe z podmiotami powiązanymi, a także tymi, które mają swoją siedzibę w tzw. rajach podatkowych, są zobowiązane do sporządzania specjalnej dokumentacji podatkowej dla transakcji przekraczających określone kwoty. Spółki, które nie mają w swoich strukturach jednostek odpowiedzialnych za sporządzanie dokumentacji i zarządzanie ryzykiem cen transferowych, zapraszam do kontaktu. Według znowelizowanych przepisów dokumentacja local file sporządzana jest dla transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, których wartość (bez podatku VAT) przekracza wartość:

 • 10 000 000 dla transakcji finansowej i towarowej,
 • 2 000 000 dla transakcji usługowej lub innej.

Zmiana Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sprawiła, że do złożenia dokumentacji cen transferowych zobowiązanych jest mniej podmiotów niż na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Od 2019 roku dokumentacja cen transferowych powinna zawierać:

 • opis podmiotu powiązanego,
 • opis transakcji obejmującą opis ryzyk, funkcji i aktywów,
 • informacje finansowe,
 • analizę cen transferowych (analizę porównawczą lub analizę zgodności warunków).

Analiza porównawcza – element local file

Znowelizowane w 2019 roku przepisy zakłada, że dokumentacja cen transferowych local file powinna zawierać także analizę porównawczą cen transferowych lub analizę zgodności. W jej ramach należy wskazać m.in., jaką metodę przyjęto, określając ceny transferowe.

Profesjonalna pomoc w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych

Jestem doradcą prawnym i specjalizuję się w zagadnieniu cen transferowych. Przygotowana przeze mnie lokalna dokumentacja cen transferowych (local file) jest dokładna i wolna od błędów, które mógłby zakwestionować urząd Skarbowy. W ramach współpracy oferuję także reprezentację klientów przed sądami administracyjnymi i organami podatkowymi. Możliwe jest także przygotowanie dokumentacji cen transferowych w trybie pilnym – w terminie 7 dni. Wspieram klientów także w zakresie analizy opłacalności inwestycji. Zapraszam do kontaktu!