Dokumentacja master file

Dokumentacja w zakresie cen transferowych obejmuje dwie części, tzw. dokumentację master file (dokumentację grupową) oraz dokumentację lokalną (local file). Które podmioty zobowiązane są do sporządzenia dokumentacji grupowej i okazania jej na żądanie Urzędu Skarbowego? Co obejmuje dokumentacja grupowa cen transferowych? Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy w tym zakresie?

Kogo obowiązuje dokumentacja master file?

Ceny transferowe obowiązują podmioty powiązane, jednak dokumentacja grupowa (master file) cen transferowych nie dotyczy wszystkich grup kapitałowych. W przypadku których podmiotów istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji master file? Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku wymagają jej dla podmiotów powiązanych konsolidowanych metodą pełną lub proporcjonalną, jeśli należą do grupy podmiotów powiązanych:

 • dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
 • której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość.

Co obejmuje dokumentacja grupowa cen transferowych?

Na podstawie art. 11q ust. 2 Ustawy o CIT (Podatku dochodowym od osób prawnych) dokumentacja master file składa się z następujących elementów:

 1. Opisu grupy podmiotów powiązanych;
 2. Opisu istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy podmiotów powiązanych;
 3. Opisu istotnych transakcji finansowych grupy podmiotów powiązanych;
 4. iIformacji finansowych i podatkowych grupy podmiotów powiązanych.

Warto pamiętać, że możliwe jest posiadanie dokumentacji grupowej cen transferowych w języku angielskim, jeśli sporządził ją inny podmiot należący do grupy podmiotów powiązanych. W przypadku żądania przedstawienia jej Urzędowi Skarbowemu konieczne jest jednak dokonanie tłumaczenia. Pamiętajmy, że do złożenia dokumentacji w Urzędzie Skarbowym jesteśmy zobowiązani jedynie na żądanie, bez niego nie ma takiej konieczności.

Profesjonalne przygotowanie dokumentacji cen transferowych

Jestem ekspertem prawnym i specjalizuję się w opracowywaniu dokumentacji cen transferowych. Przygotowuję dokumentację zarówno w języku polskim jak i angielskim Dla swoich klientów – spółek i grup kapitałowych, również z kapitałem zagranicznym – opracowuję zarówno lokalną (local file), jak i grupową (master file) dokumentację, a także politykę cen transferowych. Doradzam również, jak zoptymalizować zobowiązania podatkowe i minimalizować ryzyko w tym zakresie, planować inwestycje, a także jak kształtować strukturę wewnętrzną przedsiębiorstwa. Zapraszam do kontaktu spółki i grupy kapitałowe z województw:

 • wielkopolskiego,
 • zachodniopomorskiego,
 • lubuskiego,
 • pomorskiego,
 • dolnośląskiego.