Niezbędne elementy dokumentacji cen transferowych

Elementy niezbędne dokumentacji cen transferowych

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (oraz jego odpowiedniku w podatku dochodowym od osób fizycznych) dokumentacja cen transferowych musi zawierać:

  1. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko)
  2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty
  3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji
  4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot
  5. wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji zostały uwzględnione te inne czynniki, a w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze - w szczególności przyjętych w umowie zasad dotyczących praw wspólników (stron umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach
  6. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnych
 
Pominięcie któregokolwiek z wyżej wskazanych elementów pozbawi dokumentację waloru prawidłowej dokumentacji cen transferowych, co może się wiązać z zastosowaniem sankcyjnej stawki podatku dochodowego - 50%.
 


Kontakt - tel. +48 667 489 401
e-mail: kontakt@ceny-transferowe.info


Jak możemy pomóc? Zostaw kontakt, oddzwonimy!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy

Treść wiadomości