Aktualności

Co to są i jak działają raje podatkowe?

Raje podatkowe to metoda na optymalizację podatków. Choć kontrowersyjna, nie jest nielegalna i często stosowana przez polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców. Jednocześnie jednak raje podatkowe znajdują się pod stałą obserwacją Ministerstwa Finansów, które skutecznie próbuje uregulować, a także utrudnić zmniejszanie zobowiązań podatkowych w danych krajach. Z dniem 1 stycznia 2021 roku w życie weszły nowe przepisy, […]

Korekta Analizy Porównywalności

Korekta Analizy Porównywalności

Analiza porównywalności cen transferowych to podstawowe narzędzie, służące do szczegółowego zbadania transakcji, które realizowane były pomiędzy podmiotami powiązanymi i podmiotami niezależnymi. W związku z tym, że analiza porównywalności zachowuje swoją ważność przez maksymalnie 3 lata, należy ją poddać aktualizacji. Dlaczego korekta analizy porównywalności jest tak ważna? Ceny transferowe i analiza porównywalności Zacznijmy od wyjaśnienia, czym […]

Analiza stosowanych warunków transakcji w związku z COVID-19

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 warunki i otoczenie biznesowe uległy drastycznym zmianom a dotychczas stosowane modele kalkulacji cen transferowych opierają się na danych, które obecnie wymagają aktualizacji. Jaki wpływ ma COVID-19 na ceny transferowe — jakie zmiany zaszły w 2020 roku i jak kształtują się możliwe rozwiązania? Ceny transferowe w dobie koronawirusa Nie da się […]

Polityka cen transferowych w grupie kapitałowej

Jeszcze kilka lat temu dokumentacja cen transferowych była opracowywana wyłącznie przez duże korporacje międzynarodowe. Jednakże w 2017 roku ustawodawca wydał nowe przepisy dotyczące cen transferowych – od tej pory obowiązek sporządzania opisu polityki cen transferowych spoczywa również na grupach kapitałowych, które w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęły przychody przekraczające 20 milionów euro. Polityka cen transferowych […]

Praca zdalna a bezpieczeństwo danych

Pandemia koronawirusa w wielu miejscach pracy wymusiła konieczność odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Praca zdalna, kiedyś przywilej pracownika, dziś bardzo częste rozwiązanie. Mimo wielu zalet home office wykonywanie obowiązków na odległość niesie ze sobą sporo pytań np. jak zapewnić bezpieczeństwo danych.

Korekta Analizy Porównywalności

Na czym polega restrukturyzacja spółki?

Restrukturyzacja spółki to proces, który polega na przeprowadzeniu radykalnych zmian w przedsiębiorstwie dotkniętym kryzysem. Wpływa ona na wiele różnych czynników, m.in. na ceny transferowe. Czym dokładnie jest restrukturyzacja spółki i jakie są jej rodzaje? Co to jest restrukturyzacja spółki? Definicją restrukturyzacji jest zmiana np. struktury organizacyjnej kraju lub przedsiębiorstwa. Proces restrukturyzacji polega na działaniach, które […]

Oznaczenie TP na fakturach – zasady

Od 01.10.2020 nastąpiły istotne zmiany w zakresie deklaracji VAT-7 oraz JPK. Czynni podatnicy VAT od ww. okresu zobowiązani będą przekazywać deklaracje do urzędu  skarbowego w nowej formie, tj. połączonych deklaracji VAT-7 oraz JPK w tzw. nowym  JPK_VAT: JPK_V7M i JPK_V7K. Od wspomnianej daty pojawił się dodatkowy obowiązek nałożony na wystawców faktur  sprzedażowych. Wśród zmian, które […]

Korekty cen transferowych – na co zwrócić uwagę?

Ceny transferowe to ceny stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi. Zasada ceny rynkowej zakłada, że cena transferowa powinna być odzwierciedleniem ceny rynkowej, czyli ceny występującej pomiędzy podmiotami, które nie są ze sobą powiązane. W niektórych przypadkach konieczna jest korekta cen transferowych. Jak należy jej dokonać po nowelizacji przepisów dotyczących cen transferowych, która weszła w życie […]

Dokumentacja podatkowa rozpoczynających działalność gospodarczą

Ceny transferowe i obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczą nie tylko podmiotów funkcjonujących już na rynku. Polski ustawodawca zdecydował, że w określonych przypadkach również podmioty rozpoczynające działalności gospodarczą będą podlegały obowiązkowi dokumentacyjnemu. Warto zatem przyjrzeć się, jak wygląda regulacja cen transferowych w przypadku takich podmiotów i jak ustawodawca definiuje pojęcie rozpoczynania działalności gospodarczej. Obowiązek sporządzenia […]