Aktualności

Polityka cen transferowych w grupie kapitałowej

Jeszcze kilka lat temu dokumentacja cen transferowych była opracowywana wyłącznie przez duże korporacje międzynarodowe. Jednakże w 2017 roku ustawodawca wydał nowe przepisy dotyczące cen transferowych – od tej pory obowiązek sporządzania opisu polityki cen transferowych spoczywa również na grupach kapitałowych, które w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęły przychody przekraczające 20 milionów euro. Polityka cen transferowych […]

Praca zdalna a bezpieczeństwo danych

Pandemia koronawirusa w wielu miejscach pracy wymusiła konieczność odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Praca zdalna, kiedyś przywilej pracownika, dziś bardzo częste rozwiązanie. Mimo wielu zalet home office wykonywanie obowiązków na odległość niesie ze sobą sporo pytań np. jak zapewnić bezpieczeństwo danych.

Korekta Analizy Porównywalności

Na czym polega restrukturyzacja spółki?

Restrukturyzacja spółki to proces, który polega na przeprowadzeniu radykalnych zmian w przedsiębiorstwie dotkniętym kryzysem. Wpływa ona na wiele różnych czynników, m.in. na ceny transferowe. Czym dokładnie jest restrukturyzacja spółki i jakie są jej rodzaje? Co to jest restrukturyzacja spółki? Definicją restrukturyzacji jest zmiana np. struktury organizacyjnej kraju lub przedsiębiorstwa. Proces restrukturyzacji polega na działaniach, które […]

Oznaczenie TP na fakturach – zasady

Od 01.10.2020 nastąpiły istotne zmiany w zakresie deklaracji VAT-7 oraz JPK. Czynni podatnicy VAT od ww. okresu zobowiązani będą przekazywać deklaracje do urzędu  skarbowego w nowej formie, tj. połączonych deklaracji VAT-7 oraz JPK w tzw. nowym  JPK_VAT: JPK_V7M i JPK_V7K. Od wspomnianej daty pojawił się dodatkowy obowiązek nałożony na wystawców faktur  sprzedażowych. Wśród zmian, które […]

Korekty cen transferowych – na co zwrócić uwagę?

Ceny transferowe to ceny stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi. Zasada ceny rynkowej zakłada, że cena transferowa powinna być odzwierciedleniem ceny rynkowej, czyli ceny występującej pomiędzy podmiotami, które nie są ze sobą powiązane. W niektórych przypadkach konieczna jest korekta cen transferowych. Jak należy jej dokonać po nowelizacji przepisów dotyczących cen transferowych, która weszła w życie […]

Dokumentacja podatkowa rozpoczynających działalność gospodarczą

Ceny transferowe i obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczą nie tylko podmiotów funkcjonujących już na rynku. Polski ustawodawca zdecydował, że w określonych przypadkach również podmioty rozpoczynające działalności gospodarczą będą podlegały obowiązkowi dokumentacyjnemu. Warto zatem przyjrzeć się, jak wygląda regulacja cen transferowych w przypadku takich podmiotów i jak ustawodawca definiuje pojęcie rozpoczynania działalności gospodarczej. Obowiązek sporządzenia […]

Ceny transferowe a dobrowolne umorzenie udziałów a koronawirus

Trwająca pandemia koronawirusa w sposób widoczny oddziałuje na transakcje między podmiotami powiązanymi stosującymi ceny transferowe. Wprawdzie tzw. tarcza antykryzysowa nie zmienia znacząco terminów składania dokumentacji związanej z cenami transferowymi, to jednak może zaistnieć konieczność wypełnienia dodatkowych obowiązków. Jak koronawirus i zmiana sytuacji gospodarczej wpłynęły na sytuację podmiotów powiązanych? Jak przygotować się na spowolnienie gospodarcze, które […]

Zasada ceny rynkowej (the arm”s length principle)

Opracowywanie cen transferowych wymaga stosowania określonych zasad. Jedną z nich jest arm`s length principle, rozumiana w języku polskim jako zasada ceny rynkowej. Na czym ona polega i co zrobić, by się do niej stosować i nie narażać na grzywny nakładane przez organy podatkowe? Na czym polega istota arm`s length principle? Dokonywanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi […]

Ceny transferowe – jak podatkowy obowiązek obrócić w korzyść?

Ceny transferowy i związany z nim obowiązek podatkowy nie muszą być jedynie problemem. Przygotowywana dokumentacja cen transferowych może okazać się także szansą na optymalizację podatków w firmie i głębsze przyjrzenie się transakcjom i przeanalizowanie ich opłacalności zarówno pod względem podatkowym, jak i gospodarczym. Jak wykorzystać ceny transferowe i obrócić w korzyść obowiązek podatkowy? Ceny transferowe jako […]