Doradztwo prawno-podatkowe

Michał Piechocki to prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem, który oferuje kompleksowe wsparcie podatkowedla podmiotów stosujących ceny transferowe, a zatem zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi. W ramach współpracy przygotowuje dokumentację cen transferowych dla spółek i grup kapitałowych z województw dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego. Zapraszam do kontaktu!

Aktualności

Czas sporządzenia dokumentacji CT

Kiedy, tak naprawdę, upływa czas sporządzenia dokumentacji CT?   Dotychczasowe przepisy ustawy o CIT i ustawy o PIT ani ordynacji podatkowej nie wskazywały momentu, kiedy dokumentacja cen transferowych powinna zostać przygotowana przez przedsiębiorcę. Jedyny termin, dotychczas znany w przepisach, to 7-dniowy termin na przedłożenie przygotowanej dokumentacji na żądanie organów kontrolnych. Czas ten zawsze jest oczywiście […]

Dokumentacja niezbędna dla wszystkich transakcji

Jedną z pierwszych decyzji, jakie należy podjąć przy przystąpieniu do sporządzania dokumentacji cen transferowych, to stwierdzenie czy istnieją transakcje, które podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu z art. 9a u.p.d.o.p.Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy przekroczenie ustawowych progów (30, 50, 100 tys. zł) oznacza obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych tylko dla tych transakcji, gdzie doszło do przekroczenia? A może […]

Wzory OECD – master file, local file, CbCR

Wzory OECD – master file, local file, CbCR W związku ze zmianami przepisów w zakresie cen transferowych dotychczasowy sposób dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi ulegnie zmianie. Na tę chwilę nie ma na polskim rynku wydawniczym żadnego opracowania, które ułatwiałoby przygotowanie dokumentacji na gruncie nowej regulacji. Na pomoc przychodzi w tym zakresie OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej […]

Kontrole cen transferowych tuż, tuż …

Kontrole cen transferowych tuż, tuż … Zgodnie z zapowiedziami wyrażonymi w komunikacie z grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów rozpocznie kontrole cen transferowych w II kwartale 2016 r. Mówiliśmy o tym: Komunikat MF Urzędy Kontroli Skarbowej w Łodzi oraz w Warszawie pełnią role Centrum Kompetencyjnego w zakresie cen transferowych. Centra te wyposażone są w specjalne narzędzia informatyczne oraz bazy […]

Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych

Od 01.01.2017 r. obowiązywać będą zmienione przepisy w ustawach o PIT i o CIT* wprowadzone przepisami  ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3697).  Zmiany w przepisach odnoszą się zwłaszcza  do regulacji dotyczących cen transferowych. Podmioty objęte obowiązkiem dokumentacyjnym muszą […]

Ważny wyrok NSA

Ważny wyrok NSA Podmioty z udziałem Skarbu Państwa powinny stosować przepisy w zakresie cen transferowych. Taka teza wynika z orzeczenia z dnia 8 marca 2016 r. wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygnaturze II FSK 4000/13. Wyrok NSA został wydany w związku z interpretacją indywidualną zaskarżoną do WSA przez podatnika – spółkę z udziałem […]

Komunikat Ministerstwa Finansów

18.12.2015 r. Komunikat Ministerstwa Finansów Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych opublikowało komunikat, który zachęca przedsiębiorców do składania korekt deklaracji ze względu na planowane kontrole dokumentacji cen transferowych. Cytaty: „Minister Finansów przyjął jako jeden z priorytetów w 2016 roku weryfikację cen transferowych w podmiotach powiązanych.” „Ministerstwo Finansów przyjęło, że w 2016 roku będzie to jeden […]

Kompleksowe wsparcie w zakresie cen transferowych dla podmiotów powiązanych

W ostatnich latach ceny transferowe stały się obiektem prawniczej dyskusji, a w związku z tym pojawiły się liczne nowelizacje przepisów w tym zakresie. Dlatego też grupy kapitałowe i podmioty powiązane potrzebują eksperta w zakresie cen transferowych, który będzie stanowił profesjonalne wsparcie i pozwoli ograniczyć ryzyko podatkowe. Fachowo przygotowana dokumentacja cen transferowych umożliwia uniknięcie kar i grzywien, a także a także ogranicza ryzyko podatkowe  przy kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych. Moje wsparcie dla spółek, jako prawnika i konsultanta biznesowego, obejmuje:

  • ustalanie cen transferowych,
  • przygotowywanie dokumentacji i polityki cen transferowych,
  • opracowywanie analiz funkcji ryzyk i aktywów, a także analiz sprawozdań finansowych oraz analizy strategii gospodarczej,
  • planowanie inwestycji w taki sposób, by ograniczyć obowiązki i zminimalizować ryzyko podatkowe generowane przez ceny transferowe,
  • przedstawienie analizy porównywalności.

Grupom kapitałowym, również z kapitałem zagranicznym, zapewniam indywidualne podejście, dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności. Mam wieloletnie doświadczenie nie tylko w zakresie przygotowywania dokumentacji cen transferowych, ale także w dziedzinie:

  • mapowania i zarządzania biznesem,
  • optymalizacji podatkowej,
  • kształtowania struktury biznesowej przedsiębiorstwa.

Reprezentuję klientów ze Szczecina, Poznania, Wrocławia, Gdańska w postępowaniach podatkowych, dotyczących cen transferowych - wszystkie kontrole podatkowe dotychczas przygotowywanych przeze mnie dokumentów przebiegły pomyślnie. Zapewniam bezpośredni kontakt, sprawną realizację i transparentność działań. Zapraszam do kontaktu!