Ceny transferowe

Zmiany w cenach transferowych w 2023 roku. Jakie są progi, kto musi sporządzić dokumentacje i do kiedy?

Zostało już mniej niż 200 dni kalendarzowych na przygotowanie dokumentacji cen transferowych za 2022 rok. Termin na wypełnienie obowiązków narzuconych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w tym roku jest bowiem krótszy niż w poprzednich latach, gdy za pomocą rozporządzeń następowały przesunięcia związane z pandemią COVID-19. Warto więc już w tym momencie sprawdzić, kto musi sporządzić dokumentację CT, jakie obowiązują terminy za 2022 rok i jakie są progi, od których podlega się temu obowiązkowi.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat cen transferowych?

Dokumentacja CT za 2022 rok - terminy na złożenie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy wypełniający obowiązki sprawozdawcze za 2022 r. będą zobligowani do przestrzegania następujących terminów:

 • do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego należy sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych wraz z analizami cen transferowych (w formie benchmarku lub analizy zgodności),
 • do końca 12. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego przygotować dokumentację grupową Master File (pod warunkiem podlegania temu obowiązkowi).

Tym samym, jeśli rok obrotowy jest równy rokowi podatkowemu, konieczność sporządzenia lokalnej dokumentacji CT przypada na koniec października. Więcej czasu mają podmioty zobowiązane do przygotowania grupowej dokumentacji CT (do końca grudnia). Warto mieć na uwadze, że czas pozostały na sporządzenie dokumentacji cen transferowych jest w tym roku krótszy niż w poprzednim i odpowiednio wcześnie rozpocząć przygotowania.

Limity transakcyjne a dokumentacja CT za 2022 rok

Podmioty powiązane przeprowadzające między sobą transakcje mają obowiązek przygotować dokumentację cen transferowych po przekroczeniu wskazanych z góry limitów transakcyjnych. Obecne progi obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku kształtują się następująco:

 • 10 milionów złotych w przypadku transakcji towarowych i finansowych,
 • 2 miliony złotych w przypadku transakcji usługowej i pozostałych (m.in. umorzenie długów, wymiana udziałów, konwersja zadłużenia).
Podmioty zawierające transakcję (niezależnie jakiego rodzaju) z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową – czyli tzw. rajami podatkowymi – mają obowiązek sporządzić dokumentację, jeśli wartość transakcji przekroczyła 2,5 mln zł w przypadku transakcji finansowej oraz 500 tys. zł – w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.

Informacja o cenach transferowych – formularz TPR-C

Każdy podmiot realizujący transakcję z podmiotem powiązanym (po spełnieniu wskazanych wyżej warunków) zobowiązany jest nie tylko do przygotowania dokumentacji CT zawierającej wskazane w ustawie elementy (przede wszystkim analizę cen transferowych), ale również złożenia tzw. formularz TPR-C, czyli informacji o cenach transferowych.

13 września 2022 r. ogłoszone zostało nowe rozporządzenie Ministra Finansów odnoszące się do formularza TPR-C, jego kształtu i zawartych w nim informacji. Istotne jest to, że od dokumentacji za rok 2022 zmienia się podmiot, któremu składa się formularz: dotychczas był to szef Krajowej Administracji Skarbowej – obecnie Naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego. Co więcej, nie ma już konieczności składania odrębnego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i rynkowym charakterze stosowanych cen (przekazanie do organu formularz TPR-C jest od teraz tożsame ze złożeniem powyższego oświadczenia).

Warto pamiętać o tym, kto jest uprawniony do podpisania formularza TPR-C:

 • osoba fizyczna – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
 • osoba upoważniona przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kierownik jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu.

Co istotne, formularz może zostać podpisany również przez pełnomocnika – pod warunkiem, że jest adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem. Złożenie informacji o cenach transferowych TPR-C musi nastąpić do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – czyli w przypadku większości podmiotów do końca listopada.

Dokumentacja CT za 2022 rok – podsumowanie

Z racji tego, że termin na sporządzenie dokumentacji CT oraz złożenie formularza TPR-C coraz bliżej, zdecydowanie nie należy odkładać myślenia o tym obowiązku na później. Sporządzenie analizy cen transferowych, która będzie cechować się rzetelnością i zgodnością z obowiązującymi przepisami (czyli zapewniać bezpieczeństwo podatkowe), wymaga bowiem bardzo dużego nakładu pracy, zaangażowania i wystarczającego zapasu czasowego. Z tego powodu warto skorzystać z pomocy doświadczonego specjalisty ds. cen transferowych, który posiada odpowiednią wiedzę, by zapewnić, że podatnicy wywiążą się ze swoich obowiązków we właściwy sposób.

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Autor

  Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

  Paste your AdWords Remarketing code here
  back to top Subskrybuj blog