Audyt TP

Audyt cen transferowych

Na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że stale zaostrzają się przepisy regulujące kwestię dokumentacji cen transferowych, a jednocześnie zwiększa się częstotliwość kontroli w tym zakresie. W jaki sposób możesz uchronić się przed konsekwencjami przeprowadzenia transakcji między podmiotami powiązanymi w sposób niezgodny z prawem? Zlecając wykonanie audytu TP specjaliście z zakresu cen transferowych. Takie postępowanie pozwala odpowiednio przygotować się na możliwą kontrolę organów podatkowych oraz uniknąć ewentualnych kar i sankcji. To również sposób na to, by nie powielać dotychczasowych błędów w przyszłości. 

Audyt cen transferowych – co obejmuje?

Podczas audytu TP bierze się pod uwagę nieprzedawnione transakcje (wszystkie lub z dowolnego okresu) zawierane między firmą i podmiotami powiązanymi w przeszłości, które weryfikuje się i analizuje w ramach każdego etapu oraz pod kątem każdego aspektu. Zakres analizy powinien być dostosowany indywidualnie do podmiotu i charakteru przeprowadzanych przez niego transakcji. 

Odpowiednio sporządzony audyt powinien obejmować takie działania jak:

 • weryfikacja sporządzonej dokumentacji cen transferowych w przypadku każdej transakcji – celem wskazania nieprawidłowości,
 • badanie rynkowego charakteru transakcji i sposobu jego wykazywania – ustalenie, czy sprzedaż, pożyczka czy poręczenie między podmiotami powiązanymi przeprowadzone zostały po cenie rynkowej, 
 • weryfikacja podlegania obowiązkowi sporządzania dokumentacji cen transferowych –  wskazanie transakcji objętych obowiązkiem, wyłączonych z niego oraz korzystających z uproszczeń, 
 • wykrycie i ocena ryzyk podatkowych,
 • ocena nieprawidłowości,
 • wskazanie rekomendacji na przyszłość – opracowanie kroków, jakie należy podjąć w celu skorygowania błędów w przyszłości oraz wytycznych w zakresie przygotowywania dokumentacji w przypadku przyszłych transakcji. 

Dla kogo audyt TP?

Audyt TP skierowany jest przede wszystkim do podmiotów, które podlegają obowiązkowi sporządzania dokumentacji cen transferowych. Mogą go zlecić jednak także podmioty zwolnione z tego obowiązku, ale realizujące transakcje z podmiotami powiązanymi. Konsekwencje związane z przeprowadzenie transakcji po cenie nierynkowej (sankcje podatkowe oraz karno-skarbowe) dotyczą bowiem obu grup. 

Czy potrzebuję audytu TP?

Audyt TP to podstawowy sposób na to, by potwierdzić prawidłowość przeprowadzanych działań w zakresie ustalania rynkowego charakteru transakcji. Pozwala uniknąć stresu w trakcie kontroli, a także – co ważniejsze – konsekwencji niewłaściwego postępowania w postaci kar oraz sankcji podatkowych i karno-skarbowych. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz pewności przy ciągle zmieniających się przepisach. 

Jeśli przeprowadzasz transakcje z podmiotami powiązanymi, upewnij się, że dokumentacja cen transferowych tworzona jest zgodnie z przepisami prawnymi. Uchroń się maksymalnie przed ryzykiem podatkowym i zoptymalizuj procesy zachodzące w Twojej firmie – zleć wykonanie audytu TP specjaliście ds. cen transferowych.  

Chcesz poznać wstępną wycenę?

Koszty naszego wsparcia są skalkulowane tak, aby były dopasowane do możliwości małych, średnich bądź dużych przedsiębiorstw. Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych firm obowiązki związane z cenami transferowymi wydają się być nadmierne. Dlatego też mamy w ofercie kilka wariantów realizacji tych obowiązków. Oprócz tego cena zależy od zakresu współpracy, typu transakcji, ich ilości i wielkości. 

 

Wszystkie te kwestie możemy omówić podczas bezpłatnych konsultacji albo jeśli tak wolisz w drodze korespondencji elektronicznej: kontakt@ceny-transferowe.info

Zamów bezpłatną konsultację

Spotkasz się ze specjalistą, który oceni zakres potencjalnego wsparcia, dokona wstępnej analizy ryzyka w obszarze cen transferowych i dokona wyceny.

 

 

Podczas konsultacji możesz zadać nam dowolne pytanie z obszaru cen transferowych.

 

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Paste your AdWords Remarketing code here
  back to top Subskrybuj blog