Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych prezentuje relację pomiędzy podmiotami powiązanymi, które zawierają ze sobą transakcję towarową, usługową, finansową lub inną. Jej nadrzędnym celem jest wykazanie, że transakcja (kupno/sprzedaż, pożyczka, obligacje, poręczenie, inne) została zawarta na warunkach rynkowych, czyli zgodnie z zasadą arm’s length. Obowiązek sporządzenia takiego dokumentu regulują przepisy podatkowe (ustawa o CIT oraz PIT). Dochowanie staranności, rzetelności i terminowości przy tworzeniu dokumentacji cen transferowych stanowi sposób na to, by uchronić się przed ryzykiem podatkowym w przypadku zarówno przedsiębiorstwa jako całości, jak i osób nim zarządzających. By zapewnić najwyższy stopień dbałości o pełną zgodność z przepisami prawnymi, warto zlecić przygotowanie dokumentacji zewnętrznemu podmiotowi będącemu specjalistą w zakresie cen transferowych.

Dokumentacja cen transferowych – kiedy trzeba sporządzić?

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy transakcji towarowych, usługowych, finansowych i innych. Uzależniony jest od przekroczenia określonych przez ustawę limitów, czyli tzw. progów transakcyjnych (łącznej wartości transakcji). Progi wynoszą odpowiednio:

Przepisy podatkowe wyróżniają lokalną dokumentację cen transferowych(ang. local file) oraz grupową dokumentację cen transferowych (ang. master file), które są zróżnicowane pod względem obowiązkowych elementów wymienianych przez ustawę o CIT.

Obowiązkowe elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych

Zgodnie z obowiązującymi local file zawiera następujące elementy dokumentacji cen transferowych:

Należy dążyć do tego, by charakterystyka strony transakcji była jak najbardziej szczegółowa. Powinna zawierać w sobie schemat organizacyjny podmiotu z przedstawieniem struktury zarządczej, a także opis prowadzonej działalności (wskazanie przedmiotu i rynków geograficznych oraz scharakteryzowanie branży wraz otoczeniem rynkowym) czy strategii gospodarczej. Można dołączyć również inne istotne z ekonomicznego punktu widzenia informacje, które miały znaczenie podczas ostatnio przeprowadzanych z podmiotem powiązanym rozliczeń. 

W opisie transakcji przedstawia się jej przedmiot oraz rodzaj, a także podmioty powiązane, które brały w niej udział. Ważną częścią tego elementu dokumentacji jest analiza funkcjonalna podmiotów, w której przedstawia się wykonywane funkcje, zaangażowane aktywa oraz ponoszone ryzyka. Istotne jest również wskazanie metody kalkulacji ceny transferowej, wartości transakcji, otrzymanych płatności, a także wszelkich dokumentów i interpretacji podatkowych związanych z transakcją kontrolowaną. 

Najczęściej tworzy się analizę porównawczą (benchmarkingową), w ramach której ustala się transakcję między podmiotami niepowiązanymi podobną w swoich warunkach oraz charakterze do transakcji kontrolowanej. Ten element dokumentacji zawiera w sobie wskazanie zastosowanej metody ustalania ceny transferowej (wraz z uzasadnieniem), stron transakcji podlegających badaniu oraz stworzone zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami porównanie. 

W przypadku, w którym nie ma warunków ani danych pozwalających na stworzenie analizy porównawczej, tworzy się analizę zgodności.  

Obejmują zatwierdzone sprawozdanie finansowe za zeszły rok przygotowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. 

Co w przypadku master file?

W grupowej dokumentacji cen transferowych powinny się z kolei pojawić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, takie elementy jak: opis grupy kapitałowej, opis ważnych wartości niematerialnych oraz prawnych grupy kapitałowej, opis znaczących transakcji finansowych grupy, informacje finansowe i podatkowe grupy kapitałowej.

Poczucie bezpieczeństwa podatkowego, pewność rzetelnie i terminowo przygotowanej dokumentacji cen transferowych, świadomość postępowania w pełnej zgodzie z przepisami prawnymi – to wszystko zyskasz, gdy zlecisz sporządzenie wymaganej local file lub master file specjaliście ds. cen transferowych. Zdecyduj się na ten krok, a zmniejszysz ponoszone ryzyko podatkowe do minimum!

Chcesz poznać wstępną wycenę?

Koszty naszego wsparcia są skalkulowane tak, aby były dopasowane do możliwości małych, średnich bądź dużych przedsiębiorstw. Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych firm obowiązki związane z cenami transferowymi wydają się być nadmierne. Dlatego też mamy w ofercie kilka wariantów realizacji tych obowiązków. Oprócz tego cena dokumentacji zależy od zakresu współpracy, typu transakcji, ich ilości i wielkości. 

Wszystkie te kwestie możemy omówić podczas bezpłatnych konsultacji albo jeśli tak wolisz w drodze korespondencji elektronicznej: kontakt@ceny-transferowe.info

Zamów bezpłatną konsultację

Spotkasz się ze specjalistą, który oceni zakres potencjalnego wsparcia, dokona wstępnej analizy ryzyka w obszarze cen transferowych i dokona wyceny.

 

 

Podczas konsultacji możesz zadać nam dowolne pytanie z obszaru cen transferowych.

 

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Paste your AdWords Remarketing code here
  back to top Subskrybuj blog