Kontrola i wsparcie

Zaostrzane w ostatnim czasie przepisy podatkowe (nowelizacja obowiązująca od 01.01.2019 r. oraz zmiany wprowadzone przez Nowy Ład z początkiem 2022 roku), a także ciągle wzmacniane kontrole przeprowadzane przez organy podatkowe sprawiają, że coraz bardziej istotne jest to, by mieć na co dzień w przedsiębiorstwie wsparcie specjalisty ds. cen transferowych. Obecność takiej osoby, badającej czujnym okiem prawidłowość podejmowanych działań, okazuje się przydatna na każdym etapie postępowania w przypadku transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. 

Wsparcie specjalisty ds. cen transferowych – dlaczego warto?

Indywidualna opieka pozwala skutecznie zarządzać ryzykiem podatkowym w przypadku każdej transakcji zawieranej między podmiotami powiązanymi. To także sposób na to, by zoptymalizować zachodzące w firmie procesy. Specjalista ds. cen transferowych pomaga np. wybrać najlepszą metodę ustalania cen transferowych, co przyspiesza przygotowanie dokumentacji zgodnie z przepisami prawnymi. Dzięki świetnemu zorientowaniu w sytuacji przedsiębiorstwa i podmiotu powiązanego, a także charakteru zawieranych transakcji każdorazowo wskazuje kierunek działań zapewniający bezpieczeństwo podatkowe. 

Czego chcesz uniknąć? Sankcje podatkowe i karno-skarbowe

Stała kontrola i wsparcie ze strony specjalisty to również sposób na to, by zminimalizować ryzyko nałożenia kar oraz sankcji z uwagi na niewłaściwie sporządzoną dokumentację czy zastosowanie nieprawidłowych cen transferowych. Konsekwencje wynikające z niezłożenia podatkowej dokumentacji cen transferowych w przypadku istnienia tego obowiązku określone są zarówno w przepisach podatkowych, jak i karno-skarbowych. Za takie postępowanie grozi wymierzenie grzywny w z góry określonych stawkach dziennych. W przypadku przeprowadzenia transakcji po cenie nierynkowej konieczne jest z kolei zapłacenie sankcji liczonych jako procentowy odsetek od wartości transakcji. 

Zastanawiasz się, w jaki sposób możesz uniknąć nieprawidłowości w rozliczeniach między podmiotami powiązanymi? Odpowiedź jest prosta – zapewnij sobie stałe wsparcie i kontrolę ze strony specjalisty ds. cen transferowych. Wówczas w przypadku każdej transakcji będziesz mieć pewność, w jaki sposób należy postępować, by działanie firmy było w pełni zgodne z prawem. 

Chcesz poznać wstępną wycenę?

Koszty naszego wsparcia są skalkulowane tak, aby były dopasowane do możliwości małych, średnich bądź dużych przedsiębiorstw. Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych firm obowiązki związane z cenami transferowymi wydają się być nadmierne. Dlatego też mamy w ofercie kilka wariantów realizacji tych obowiązków. Oprócz tego cena zależy od zakresu współpracy, typu transakcji, ich ilości i wielkości. 

 

Wszystkie te kwestie możemy omówić podczas bezpłatnych konsultacji albo jeśli tak wolisz w drodze korespondencji elektronicznej: kontakt@ceny-transferowe.info

Zamów bezpłatną konsultację

Spotkasz się ze specjalistą, który oceni zakres potencjalnego wsparcia, dokona wstępnej analizy ryzyka w obszarze cen transferowych i dokona wyceny.

Podczas konsultacji możesz zadać nam dowolne pytanie z obszaru cen transferowych.

back to top Subskrybuj blog