Polityka cen transferowych

Profesjonalne przygotowanie polityki cen transferowych

Przemyślana i kompleksowa polityka cen transferowych stanowi narzędzie, które skutecznie pomaga w osiąganiu celów biznesowych firmy poprzez ograniczanie ryzyka podatkowego oraz optymalizację zachodzących procesów. Zlecenie jej wykonania doświadczonemu podmiotowi będącemu specjalistą w tym zakresie ułatwi i przyśpieszy proces przygotowywania dokumentacji w przypadku każdej transakcji wewnątrzgrupowej, która będzie miała miejsce w przyszłości. 

Projektowanie zasad współpracy

Odpowiednio opracowana polityka cen transferowych stanowi zbiór spójnych zasad wskazujących na to, w jaki sposób powinny być zawierane transakcje między podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład danej grupy. Jej zadaniem jest przeciwdziałać sytuacjom, w których bardzo podobne lub nawet identyczne transakcje między członkami grupy różnią się ceną czy innymi warunkami. Wprowadzone zasady rozliczeń usprawniają zachodzące procesy, działając pozytywnie w obszarze dążenia do osiągnięcia wspólnego interesu grupy. 

Z uwagi na pojawiające się nieraz wątpliwości należy wskazać, że polityka cen transferowych dotyczy transakcji przyszłych i ma być ułatwieniem w trakcie ich zawierania. Dokumentacja cen transferowych opisuje z kolei konkretną transakcję zawartą między podmiotami powiązanymi i powinna wykazywać się zgodnością z zasadami przedstawionymi w polityce.  

Dlaczego warto mieć politykę cen transferowych?

Spójne zasady rozliczeń międzygrupowych zapewnią optymalizację zachodzących procesów – wykorzystanie odgórnie ustalonych wytycznych przyśpiesza przygotowywanie dokumentacji podatkowej i pozwala zaoszczędzić czas, który w normalnych okolicznościach zostałby na to przeznaczony. Co więcej, stanowią sposób na to, by zminimalizować ryzyko podatkowe związane z niewłaściwym przeprowadzeniem rozliczeń poprzez zachowanie spójnych metod kalkulacji. Polityka pozwala również usystematyzować obieg dokumentów wewnątrz grupy. 

Polityka cen transferowych – zasady przygotowywania i niezbędne elementy

Politykę cen transferowych tworzy się indywidualnie dla każdej grupy powiązanych ze sobą firm. Obowiązkowo powinna zostać opracowana w formie pisemnej, co zapewnia transparentność, a także minimalizuje pojawienie się wątpliwości (zwłaszcza w przypadku kontroli) i ułatwia stosowanie przy przygotowywaniu dokumentacji. 

We właściwie przygotowanej polityce TP powinny się znaleźć takie elementy jak m.in.:

Wyższy poziom bezpieczeństwa, optymalizacja procesów zachodzących w grupie kapitałowej, ograniczone w znaczącym stopniu ryzyko podatkowe to tylko niektóre korzyści, jakie może przynieść odpowiednio opracowana polityka cen transferowych. Jeśli chcesz zobaczyć je w swoich podmiotach powiązanych, nie czekaj dłużej ze zleceniem sporządzenia dokumentu specjaliście w zakresie cen transferowych. W przypadku, w którym nie ma warunków ani danych pozwalających na stworzenie analizy porównawczej, tworzy się analizę zgodności.  

Chcesz poznać wstępną wycenę?

Koszty naszego wsparcia są skalkulowane tak, aby były dopasowane do możliwości małych, średnich bądź dużych przedsiębiorstw. Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych firm obowiązki związane z cenami transferowymi wydają się być nadmierne. Dlatego też mamy w ofercie kilka wariantów realizacji tych obowiązków. Oprócz tego cena zależy od zakresu współpracy, typu transakcji, ich ilości i wielkości. 

 

Wszystkie te kwestie możemy omówić podczas bezpłatnych konsultacji albo jeśli tak wolisz w drodze korespondencji elektronicznej: kontakt@ceny-transferowe.info

Zamów bezpłatną konsultację

Spotkasz się ze specjalistą, który oceni zakres potencjalnego wsparcia, dokona wstępnej analizy ryzyka w obszarze cen transferowych i dokona wyceny.


Podczas konsultacji możesz zadać nam dowolne pytanie z obszaru cen transferowych.

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Paste your AdWords Remarketing code here
  back to top Subskrybuj blog