Ceny transferowe

Co to jest rating? Poznaj definicję i zastosowania tego pojęcia

We wpisie powiemy, co to jest rating, kto go ustala i do czego może być wykorzystywany. Wyrażenie to może mieć szerokie zastosowanie, a w skrócie oznacza po prostu klasyfikację czegoś na podstawie różnych kryteriów, np. w świecie mediów może oznaczać stopień popularności jakiegoś programu, a w świecie sportu pozycję danego zawodnika lub drużyny na liście rankingowej opartej na wynikach sportowych. My zajmiemy się ratingiem finansowym, który może mieć istotne znaczenie, jeśli chodzi o ceny transferowe.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat cen transferowych?

Rating — co to jest?

Zgodnie z definicją rating jest oceną wiarygodności kredytowej mierzonej ryzykiem związanym z inwestycją w papiery dłużne emitenta. Ustalają go agencje ratingowe, biorąc pod uwagę oceny ryzyka ekonomicznego, społecznego i politycznego. Największe z nich to Moody’s, Fitch i S&P.

 

Rating finansowy to ocena ryzyka kredytowego, czyli prawdopodobieństwa, że dana firma, instytucja finansowa, państwo lub inny podmiot nie będzie w stanie spłacić swojego długu w terminie, lub w ogóle. Informuje inwestorów, pożyczkodawców i innych uczestników rynku o ryzyku związanym z danym podmiotem, co wpływa na ich decyzje inwestycyjne.

Jak ustalany jest rating?

Wspomniane wyżej agencje ratingowe są niezależnymi podmiotami, specjalizującymi się w analizowaniu wiarygodności kredytowej różnych jednostek. Ich ocenie podlega wiele czynników, takich jak:

 • stabilność finansowa,
 • płynność,
 • zadłużenie,
 • dochodowość,
 • ryzyko rynkowe,
 • perspektywy rozwoju i wiele innych.
Ocena ratingowa jest wyrażana w formie literowej lub cyfrowej, gdzie wyższe oceny oznaczają mniejsze ryzyko inwestycyjne. Wysoki rating finansowy oznacza, że podmiot jest wiarygodnym dłużnikiem i ma mniejsze ryzyko niewypłacalności, co przyciąga inwestorów i pożyczkodawców. Z kolei niski rating finansowy oznacza większe ryzyko inwestycyjne, co może skłonić inwestorów i pożyczkodawców do zwiększenia wymagań dotyczących oprocentowania lub zabezpieczeń. System ocen ratingowych jest tak uniwersalny, że mogą podlegać mu różne dziedziny gospodarki i podmioty, m.in.:

 • polityka fiskalna prowadzona przez kraje,
 • przedsiębiorstwa,
 • branże,
 • instytucje finansowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • obligacje.

Przykłady ratingów

Poniżej przedstawiamy przykładowe ratingi agencji Moody’s dla kraju i dla przedsiębiorstwa.

 

1. Moody’s rating dla Polski (stan na marzec 2023 r.):

 

 • długoterminowe ratingi długu emitowanego w złotych: A2 (stabilny outlook),
 • długoterminowe ratingi długu emitowanego w walutach obcych: A2 (stabilny outlook),
 • krótkoterminowe ratingi: P-1.

Oznacza on, że kraj jest uważany za umiarkowanie ryzykowny kredytowo. A2 to drugi co do wysokości rating w skali ocen agencji Moody’s i oznacza „dobrą jakość kredytową” z niewielkim ryzykiem niewypłacalności. „Stabilny outlook” oznacza, że Moody’s uważa, że perspektywy kredytowe Polski są stabilne. Krótkoterminowy rating P-1 oznacza, że Polska ma silną zdolność do spłaty krótkoterminowych zobowiązań.

 

2. Moody’s rating dla firmy Apple Inc. (stan na marzec 2023 r.):

 

 • długoterminowe ratingi długu emitowanego: Aa1 (stabilny outlook),
 • krótkoterminowe ratingi: P-1.

Oznacza on, że firma ta jest uważana za bardzo dobrze wykwalifikowanego kredytobiorcę. Aa1 to drugi co do wysokości rating w skali ocen agencji Moody’s i oznacza „bardzo dobrą jakość kredytową” z bardzo niskim ryzykiem niewypłacalności. „Stabilny outlook” oznacza, że Moody’s uważa, że perspektywy kredytowe firmy Apple są stabilne. Krótkoterminowy rating P-1 oznacza, że Apple ma silną zdolność do spłaty krótkoterminowych zobowiązań.

 

Warto podkreślić, że choć oparte na solidnych założeniach i wiarygodne, ratingi są subiektywnymi ocenami ryzyka kredytowego agencji ratingowych. Nie stanowią więc gwarancji zwrotu inwestycji lub jakości kredytowej danego emitenta.

Rola ratingu przy ustalaniu cen transferowych

Ratingi odgrywają ważną rolę w ocenie rynkowego charakteru transakcji finansowych dla celów cen transferowych. Ceny transferowe to kwoty ustalane między powiązanymi podmiotami, takimi jak oddziały w różnych krajach, a ich celem jest ustalenie ceny sprzedaży towarów lub usług pomiędzy nimi w sposób zgodny z rynkowymi trendami.

 

W przypadku transakcji między powiązanymi podmiotami, które działają w różnych krajach, agencje podatkowe mogą wymagać udokumentowania, że cena transferowa jest rynkowa. W tym celu stosowane są różne metody i techniki oceny, w tym analiza porównawcza i ratingi.

 

Ratingi są ważnym narzędziem do określenia wiarygodności i stabilności finansowej powiązanych podmiotów. Szczególnie ważne są w przypadku transakcji finansowych, które wiążą się z udziałem podmiotów o różnym stopniu stabilności finansowej. Można zastosować porównanie wg ratingu i kosztów kapitału między powiązanymi podmiotami. Taka analiza porównawcza pomoże potwierdzić zgodność ceny transferowej z rynkową dla usług finansowych.

Pomoc w dokumentacji cen transferowych od BEMITE

Prawidłowa dokumentacja cen transferowych wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Warto powierzyć to zagadnienie sprawdzonym fachowcom, takim jak prawnicy i doradcy biznesowi ze spółki BEMITE. Wiemy, jakie dobrać metody ich ustalenia oraz jak wykorzystać przy tym ratingi. Gwarantujemy zgodność dokumentacji transakcji z wymogami przepisów podatkowych. Zapraszamy do współpracy!

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Autor

  Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

  back to top Subskrybuj blog