Polityka cen transferowych

Przedsiębiorcy stosujący ceny transferowe są zobowiązani do przygotowania określonych dokumentów i przedstawienia ich na wezwanie Urzędu Skarbowego. Chociaż polityka cen transferowych nie jest wymagana przez przepisy prawne, to jednak jej przygotowanie niesie ze sobą wiele korzyści dla samych przedsiębiorców z danej grupy spółek. Dlaczego warto stworzyć politykę cen transferowych, czym ona jest i co zawiera?

Polityka cen transferowych – co to jest?

Czym jest polityka cen transferowych i w jakim celu się ją sporządza? To dokument, w którym przedstawione są zasady dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w grupie spółek. Czym różni się ona od dokumentacji cen transferowych? W przypadku dokumentacji opis dotyczy transakcji przeszłych, już dokonanych, podczas gdy polityka cen transferowych jest sporządzana na przyszłość – ustala zasady dla transakcji, które będą dokonywane w późniejszym terminie. Dzięki niej wdrażane są spójne, rynkowe warunki rozliczeń, których celem jest realizacja interesów całej grupy.

Korzyści z przygotowania polityki cen transferowych

O ile dokumentacja cen transferowych jest obowiązkowa, o tyle polityka cen transferowych stanowi element dodatkowy. Mimo to warto ją sporządzić, ponieważ grupa podmiotów powiązanych odnosi dzięki niej wiele korzyści. Polityka cen transferowych:

  • stanowi odgórne określenie zasad i sposobu kształtowania cen w ramach całej grupy przedsiębiorstw,
  • określa metody ustalania cen dla transakcji nowych, o nietuzinkowym i specyficznym charakterze,
  • wskazuje sposób ustalania cen transferowych dla mniejszych spółek w grupie (np. spółek-córek) do kształtowania relacji z innymi podmiotami,
  • poprawia bezpieczeństwo podatkowe całej grupy, ponieważ każda cena pomiędzy podmiotami powiązanymi będzie kształtowana na podstawie wcześniej przemyślanych mechanizmów,
  • poprawia wizerunek podmiotu – w razie kontroli pokazuje profesjonalizm grupy i chęć realizacji celu przepisów Ustaw o PIT oraz CIT.

Ponadto polityka cen transferowych pozwala na wytyczenie i kontrolę nad kierunkiem przepływu wszystkich dochodów w grupie. Bez takiej polityki cen transferowych duża część transakcji i pieniędzy z nimi związanych jest niekontrolowana i spółki powiązane samodzielnie o tym decydują. Stwarza to ryzyko naruszania przez te podmioty zasady ceny rynkowej.

Michał Piechocki – ekspert od cen transferowych

Poszukujesz specjalisty, który przygotuje dla Twojej grupy spółek politykę cen transferowych, uwzględniających obowiązujące przepisy prawne, rodzaj działalności i branżę? Postaw na współpracę z Michałem Piechockim, który jest doradcą prawnym w zakresie cen transferowych i dla swoich klientów przygotowuje kompleksową dokumentację dotyczącą cen transferowych. Zapraszam do kontaktu przedsiębiorców z województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.