Ceny transferowe

Raportowanie ESG – co to jest i dlaczego jest tak ważne dla firm? Obowiązki – od kiedy w Polsce?

Zrównoważony rozwój to temat, który już od kilkudziesięciu lat jest aktualny na forum unijnym. Wśród europejskich inicjatyw związanych z tym modelem można wymienić m.in. Traktat z Amsterdamu z 1997, Strategię lizbońską z 2000, Strategię zrównoważonego rozwoju UE z 2001 czy Strategię Europa 2020 z 2010 roku. Obecnie najważniejsze znaczenie ma tzw. Zielony Ład, w ramach którego Unia Europejska dąży do tego, by Państwa-członkowie osiągnęły neutralność klimatyczną do 2050 roku. W zakresie zrównoważonego rozwoju UE nałożyła również obowiązki na przedsiębiorstwa, wprowadzając niefinansowe raportowanie ESG. Poniżej wyjaśniamy, na czym polega ten obowiązek, kto został nim objęty oraz dlaczego jest taki ważny dla firm.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat cen transferowych?

ESG – co to jest i na czym polega raportowanie?

ESG to skrót od trzech angielskich słów: Environment, Social and Governance (Środowisko, Społeczna odpowiedzialność biznesu i Zarządzanie). Raportowanie ESG to z kolei proces zbierania, analizowania i prezentowania informacji na temat działań i wyników firmy w obszarze ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu i dobrych praktyk zarządzania, czyli głównych wymiarów koncepcji zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest zbieranie i prezentowanie informacji na temat działań podejmowanych przez firmę w ramach każdego z tych obszarów – zarówno obecnie, jak i planowanych w przyszłości.

 

Wprowadzone na forum unijnym przepisy nałożyły obowiązek raportowania ESG na pewną grupę podmiotów prawie 10 lat temu. W ostatnim czasie (grudzień 2022) Unia Europejska poczyniła kroki w celu rozszerzenia zarówno podmiotów objętych obowiązkiem jak i elementów, które należy raportować.

Obowiązek raportowania ESG – dlaczego ma takie znaczenie?

Wprowadzenie obowiązku raportowania ESG to sposób UE na to, by zmobilizować przedsiębiorstwa do podejmowania zrównoważonych działań w zakresie m.in. łagodzenia zmian klimatu i dostosowania się do nich, ochrony zasobów wodnych i morskich, przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobiegania zanieczyszczeniom czy ochrony i przywracania różnorodności biologicznej i ekosystemów. Ważny jest również obszar związany z poszanowaniem praw człowieka czy wpływem na lokalne społeczności.

Na to, czy firma wspiera zrównoważony rozwój, zwracają uwagę różne grupy zainteresowanych osób – kandydaci do pracy szukający miejsca wyznającego te same wartości, klienci wybierający produkty marek, które dbają o społeczeństwo i planetę czy inwestorzy podejmujący decyzje o wsparciu finansowym. Presja na przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju będzie również rosnąć ze strony partnerów biznesowych (objętych w przyszłości podobnymi obowiązkami raportowania) oraz instytucji finansowych zobowiązanych do ujawniania, jaka część ich inwestycji jest zgodna z rozporządzeniem UE, tzw. zieloną Taksonomią. Możemy się spodziewać, że już niedługo działania w zakresie ESG będą definiować sukces finansowy firm, a w perspektywie średnio i długookresowej przyczynią się do zmiany charakteru usług i produktów oraz sposobów działalności.

ESG raportowanie niefinansowe – obowiązujące i przyszłe regulacje

W 2014 roku Unia Europejska wprowadziła raportowanie ESG, uchwalając dyrektywę 2014/95/UE (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) dotyczącą ujawniania informacji niefinansowych, która do polskiego porządku prawnego została wdrożona w przepisach Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości. Zgodnie z artykułem 49b punkt 1 tej ustawy obowiązek raportowania ESG dotyczy obecnie jedynie dużych spółek – tzw. jednostek zainteresowania publicznego (przede wszystkim banków i dużych spółek giełdowych, ok. 150 firm w Polsce), które zatrudniają ponad 500 osób, a jednocześnie spełniają jeden z poniższych warunków finansowych:

 • 85 mln zł sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego lub
 • 170 mln zł przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy.
W grudniu 2022 roku Unia Europejska przyjęła przepisy zmieniające ten obowiązek – Dyrektywę w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive). Wymienione powyżej podmioty będą musiały realizować obowiązek raportowania na podstawie nowej dyrektywy od 1 stycznia 2024 r. (raportowanie po raz pierwszy w 2025). Przepisy, które wejdą życie od 1 stycznia 2025 roku, nałożą z kolei obowiązek raportowania na podmioty notowane i nienotowane, które zatrudniają ponad 250 osób, a jednocześnie spełniają jeden z poniższych warunków finansowania:

 • 20 mln euro sumy bilansowej lub
 • 40 mln euro przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy.
Z kolei od 1 stycznia 2026 (raportowanie w 2027 r.) tym obowiązkiem zostaną objęte także małe oraz średnie przedsiębiorstwa działające na giełdzie i zatrudniające powyżej 10 pracowników. CSRD wprowadzi również Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards, ESRS), co ujednolici sposób składania raportu i zapewni możliwość porównania wyników. Co istotne, małe i średnie przedsiębiorstwa giełdowe będą mogły skorzystać z uproszczonych ESRS. Ponadto, podobnie jak w przypadku danych finansowych, sprawozdania dotyczące zrównoważonego rozwoju będą podlegały wymogowi audytowania przez biegłych rewidentów i pozyskiwały certyfikację.

Raportowanie ESG – podsumowanie

Z racji tego, że zostało coraz mniej czasu, zanim raportowanie ESG obejmie kolejne firmy, już teraz należy zająć się tym tematem – zdiagnozować obecną sytuację i ustalić plan działania na kolejne lata. Raportowanie praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju stanie się bowiem dla części podmiotów obowiązkowym elementem dołączanym do sprawozdania finansowego, przez co będzie stanowić też część przygotowywanej przez firmy dokumentacji cen transferowych, w której sporządzaniu zgodnie z wymogami UE pomagają nasi specjaliści ds. cen transferowych. Co więcej, przepisy dyrektywy unijnej wskazują, że państwa członkowskie wdrożą przepisy nakładające sankcje za nieprawidłowe wywiązanie się z obowiązków, dlatego nie należy odkładać dostosowywania się do tych obowiązków na później.

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Autor

  Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

  Paste your AdWords Remarketing code here
  back to top Subskrybuj blog