Obowiązki przedsiębiorców w zakresie CT

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie CT

 

Polski ustawodawca, w ślad m.in. za prawem unijnym, wprowadził regulację, która ma na celu ukrócić proceder wyprowadzania dochodu z naszego kraju. Polski system podatkowy przewiduje powstanie szeregu obowiązków o charakterze podatkowym po stronie city-11087_1920przedsiębiorców. Przepisy dotyczące cen transferowych mają jednak jedną szczególną, odróżniającą tę regulację od pozostałych, cechę.

Planowanie aktywności gospodarczej przejawia się w omawianych regulacjach podatkowych niebezpośrednio. Ustawodawca wymaga od przedsiębiorcy, aby ten sporządził i przedstawił m.in. swoją strategię gospodarczą. Strategia gospodarcza to nic innego jak plan na przyszłość, który zakłada zwiększenie zysków w przyszłości. Na tego rodzaju planowanie aktywności gospodarczej nakłada się wiele czynników. Przedsiębiorca zobowiązany jest zatem, przez ustawodawcę, do tego by w oparciu o wiedzę w szczególności ekonomiczną, prawną, finansową, księgową oraz podatkową, udzielił ustawodawcy informacji o swoich planach na kolejne lata.

Co więcej, ustawodawca poprzez regulacje dotyczące dokumentacji cen transferowych zakłada, iż przedsiębiorca zaplanował podział funkcji pomiędzy podmiotami, koszty transakcji, sposób i termin płatności, metody i sposób kalkulacji zysków oraz określenie cen przedmiotów transakcji.

W przepisach nie został określony ustawowy termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Ustawodawca nie nakazuje sporządzenia dokumentacji cen transferowych w ciągu określonej ilości dni od np. zawarcia transakcji albo zakończenia realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Jedynym terminem, który de facto wiąże przedsiębiorcę jest obowiązek przedstawienia dokumentacji w razie kontroli, co nastąpić powinno w ciągu 7 dni od wezwania. Termin ten jest na tyle krótki, że prawidłowe przygotowanie dokumentacji w tym czasie jest niemożliwe. Racjonalny ustawodawca założył zatem, iż dokumentacja cen transferowych na moment kontroli będzie już sporządzona. Wielce wskazanym jest bowiem, aby przedsiębiorcy przygotowywali dokumentację cen transferowych jeszcze przed przystąpieniem do realizacji transakcji z podmiotami powiązanymi, a następnie – w toku ich realizacji – jedynie weryfikowali wcześniej ustalone postanowienia.

Regulacja dotycząca cen transferowych należy do wyjątków w polskim prawie podatkowym, albowiem zakłada obowiązek planowania aktywności gospodarczej i gospodarowania mieniem przedsiębiorców na przyszłość. Zawsze podjęcie chociażby próby zaplanowania działalności gospodarczej zmniejsza ryzyko jej prowadzenia. Im mniejsze ryzyko (nie tylko podatkowe) tym większe szanse na rozwój biznesu, a co za tym idzie, także całej polskiej gospodarki. Należałoby zatem zastanowić się nad wprowadzeniem nowych obowiązków do polskiego systemu prawnego, których celem byłoby zaktywizowanie przedsiębiorców w zakresie planowania swojej działalności gospodarczej. Tego rodzaju obowiązki znacznie lepiej by wpłynęły na działalność gospodarczą, aniżeli istniejące obowiązki sprawozdawcze.
  Kontakt - tel. +48 667 489 401
  e-mail: kontakt@ceny-transferowe.info
  Jak możemy pomóc? Zostaw kontakt, oddzwonimy!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon kontaktowy

  Treść wiadomości

  back to top Subskrybuj blog