Ceny transferowe

Czas sporządzenia dokumentacji CT

Kiedy, tak naprawdę, upływa czas sporządzenia dokumentacji CT?   Dotychczasowe przepisy ustawy o CIT i ustawy o PIT ani ordynacji podatkowej nie wskazywały momentu, kiedy dokumentacja cen transferowych powinna zostać przygotowana przez przedsiębiorcę. Jedyny termin, dotychczas znany w przepisach, to 7-dniowy termin na przedłożenie przygotowanej dokumentacji na żądanie organów kontrolnych. Czas ten zawsze jest oczywiście niewystarczający, żeby móc przygotować pełną, prawidłową i rzetelną dokumentację cen transferowych, choć oczywiście 'cuda się zdarzają’, zwłaszcza podczas kontroli skarbowej. Nowe regulacje, które de facto zaczną obowiązywać od 01.01.2017 roku nałożą na przedsiębiorców obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Jeśli zatem rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, to czas na przygotowanie dokumentacji upłynie 31 marca. Dla przykładu: dokumentację za rok 2017 trzeba będzie przygotować do 31.03.2018 r. Jeśli  03.04.2018 r. organ kontrolny wyda postanowienie o wszczęciu postępowania, to przedsiębiorca będzie miał 7 dni na przedłożenie dokumentacji za rok 2017, czyli do 10.04.2018 r. Dodatkowo, do końca 3 miesiąca od zakończenia roku obrotowego, przedsiębiorcy będą zmuszeni złożyć do urzędu skarbowego oświadczenie o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych. Niezłożenie takiego oświadczenia może skutkować natychmiastowym wszczęciem kontroli. Negatywnie oceniamy te zmiany, albowiem wiele z podmiotów, które niejako podlegają pod przepisy dotyczące cen transferowych wcale nie stwarza zagrożenia dla polskiego systemu podatkowego. Niewielkie jest bowiem znaczenie przerzucania dochodów pomiędzy powiązanymi podmiotami krajowymi. Co najwyżej istnieje ryzyko, iż dochód będzie zaniżony i zupełnie oderwany od zasad rynkowych. Ryzykowne dla organów podatkowych jest natomiast wyprowadzanie dochodów za granicę. Dlatego podmioty z kapitałem zagranicznym powinny zwrócić szczególną uwagę na nowe przepisy. Postaramy się przygotować dla Państwa wzór oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych dla sp. z o.o., który podpisany powinien być przez jej Zarząd. Proszę zatem bacznie obserwować nasze strony!

Autor

Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

back to top Subskrybuj blog