Ceny transferowe

Jakie dokumenty należy przygotować do wyceny sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

Zgodnie z art. 11k ust. 1 ustawy o CIT podmioty powiązane są zobowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Obowiązkiem dokumentacyjnym objęte są również przedsiębiorstwa, które zawierają transakcje z podmiotami mającymi siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową – tzw. rajach podatkowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat cen transferowych?

Pierwszym krokiem, jaki wykonujemy podczas rozmowy z naszymi Klientami, którzy zgłaszają się do nas w sprawie cen transferowych, jest określenie obowiązku dokumentacyjnego.

Zgodnie z art. 11k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a także zgodnie z art. 23w ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
 • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
 • 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.
W przypadku transakcji zawieranych z tzw. rajami podatkowymi, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o CIT, od 2021 roku progi dokumentacyjne wynoszą:

 • 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
 • 500 000 zł – w przypadku transakcji innej niż finansowa.
Poczytaj więcej na ten temat: Zmiany w cenach transferowych na przestrzeni ostatnich lat
Jeżeli odpowiedź na pytanie: czy w tym przypadku mamy obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych? jest twierdząca, prosimy Klientów o przesłanie informacji, które będą niezbędne do wyceny usługi. Należą do nich:

 • Wykaz transakcji z podmiotami powiązanymi za poprzedni rok podatkowy
 • Wykaz transakcji z podmiotami z siedzibą w tzw. rajach podatkowych, jeśli takie były zawierane
 • Informacja czy spółka dokonywała istotnego przeniesienia funkcji, aktywów albo ryzyka do innych podmiotów w grupie
 • Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok podatkowy, jeżeli nie zostało jeszcze wysłane do KRS i nie jest dostępne online.
Chcesz poznać wycenę usługi? Zamów bezpłatną konsultację. Spotkasz się ze specjalistą, który oceni zakres potencjalnego wsparcia, dokona wstępnej analizy ryzyka w obszarze cen transferowych i dokona wyceny. Podczas konsultacji możesz zadać nam dowolne pytanie z obszaru cen transferowych.

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Autor

  Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

  back to top Subskrybuj blog