Ceny transferowe

Zmiany w cenach transferowych na przestrzeni ostatnich lat

Pomiędzy rokiem 2021 i 2022 nastąpiły istotne zmiany w cenach transferowych. Wpływ na to miała duża reforma wprowadzona przez rząd, zwana „Polskim Ładem”, zmieniająca przepisy w wielu dziedzinach prawa. Przedstawiamy najważniejsze różnice, jakie przeszły ceny transferowe w zakresie swojej dokumentacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat cen transferowych?

Ceny transferowe – co to takiego?

Są to ceny, po których podmioty powiązane sprzedają lub kupują produkty, usługi lub prawa własności intelektualnej powiązanym z nimi podmiotom. Muszą być ustalane na rynkowych warunkach, co oznacza, że powinny odpowiadać cenom, jakie zostałyby ustalone w przypadku transakcji między niepowiązanymi ze sobą podmiotami gospodarczymi. Powiązania mogą wpłynąć na wysokość ceny transferowej, dlatego konieczne jest jej uważne ustalanie, aby nie dopuścić do nadmiernej optymalizacji podatkowej i unikania opodatkowania.

Wiele krajów, w tym Polska, nakłada obowiązek dokumentowania transakcji pomiędzy powiązanymi podmiotami gospodarczymi.

Zmiany w cenach transferowych w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat

Zmiany, które wprowadził o 1 stycznia 2022 r. Polski Ład, były ogłoszone w trybie prekonsultacji podatkowych już 28 czerwca 2021 r. Najważniejsze z nich to:

 • zniesienie obowiązku składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i rynkowości transakcji w niej ujętych jako odrębnego dokumentu, a w zamian za to przeniesienie go formularzy informacji o cenach transferowych (TPR-C, TPR-P);
 • informacja o cenach transferowych składana jest teraz do naczelnika Urzędu Skarbowego, w którym rozlicza się podatnik. Poprzednio musiała być składana do Szefa KAS;
 • wydłużenie terminu na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych do 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego zamiast jak wcześniej 9.;
 • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych, początkowo do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, a ostatecznie jeszcze w 2022 r. do końca 12. miesiąca. Sporządza się ją według wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • wydłużenie z 7 do 14 dni terminu na przedłożenie przez podatnika lokalnej dokumentacji na żądanie organu podatkowego.

Nowe zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych

Polski Ład wprowadził w 2022 r. nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, m.in. dla transakcji kontrolowanych:

 • między położonymi w naszym kraju zakładami zagranicznymi podmiotów powiązanych — nierezydentów, a także między takim zakładem a polskim podmiotem powiązanym;
 • które są objęte porozumieniem inwestycyjnym lub podatkowym;
 • które są objęte przepisami safe harbour, jeśli chodzi o usługi o niskiej wartości dodanej, a także kredytu, pożyczki czy emisji obligacji;
 • Które polegają tylko na tzw. czystym refakturowaniu.

Oprócz tego nie wszystkie transakcje muszą być udokumentowane w pełnym zakresieLokalna dokumentacja cen transferowych może nie mieć analizy ceny porównawczej lub zgodności, gdy dotyczy transakcji kontrolowanych, które:

 • są zawierane przez mikro- i małych przedsiębiorców;
 • są inne niż kontrolowane zawierane z podmiotami z rajów podatkowych,
 • mają rzeczywistego właściciela będącego rezydentem raju podatkowego.

Zmiany dotyczące cen transferowych w Kodeksie Karnym Skarbowym

Zniesienie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych przyniosło niestety również modyfikację sankcji karnych skarbowych. Zgodnie z art. 56c i art. 80e k.k.s:

 • kto wbrew obowiązkowi nie sporządza lokalnej dokumentacji cen transferowych albo nie dołącza do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Tej samej karze podlega, kto sporządza dokumentację, niezgodnie ze stanem rzeczywistym;
 • kto wbrew obowiązkowi dokumentację sporządza po terminie, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych;
 • kto wbrew obowiązkowi nie składa właściwemu organowi podatkowemu informacji o cenach transferowych albo składając tę informację, podaje dane niezgodne z lokalną dokumentacją cen transferowych lub ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych;
 • kto wbrew obowiązkowi informację składa po terminie, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
Zatem kary grożą zarówno za niezgodne ze stanem rzeczywistym przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych, jak i za brak dołączenia do niej dokumentacji master file.

Podsumowanie

Ceny transferowe i ich zmiany to jedno z najbardziej skomplikowanych zagadnień w naszym systemie podatkowym. Aby prawidłowo sporządzić ich dokumentację, potrzebna jest nie tylko specjalistyczna wiedza, ale i doświadczenie. Musi być ona zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami i wymogami organów podatkowych. To skomplikowane zagadnienie najlepiej powierzyć fachowcom, jakimi są prawnicy i doradcy biznesowi ze spółki BEMITE. Zapewniamy prawidłowe przygotowanie i terminowe złożenie dokumentacji, a także jej dostosowanie do często zmieniających się przepisów. Współpraca z nami to gwarancja bezpieczeństwa podatkowego!

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Autor

  Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

  back to top Subskrybuj blog