Ceny transferowe

Ważny wyrok NSA

Ważny wyrok NSA Podmioty z udziałem Skarbu Państwa powinny stosować przepisy w zakresie cen transferowych. Taka teza wynika z orzeczenia z dnia 8 marca 2016 r. wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygnaturze II FSK 4000/13. Wyrok NSA został wydany w związku z interpretacją indywidualną zaskarżoną do WSA przez podatnika – spółkę z udziałem Skarbu Państwa. Podatnik kwestionował, czy  transakcje oraz sam fakt powiązania kontrahentów mających wspólnego udziałowca – Skarb Państwa, oznaczają zaktualizowanie się obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych. Co ciekawe, NSA podzielił pogląd ministra finansów i uchylił wyrok WSA, potwierdzając, że obowiązek dokumentacyjny istnieje także w relacji do transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami, w których udział ma Skarb Państwa. Tym samym spółki z udziałem Skarbu Państwa realizujące transakcje z innymi spółkami powiązanymi  powinny stosować przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych dla takich transakcji.

Autor

Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

Paste your AdWords Remarketing code here
back to top Subskrybuj blog