Ceny transferowe

Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych

Od 01.01.2017 r. obowiązywać będą zmienione przepisy w ustawach o PIT i o CIT* wprowadzone przepisami  ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3697).  Zmiany w przepisach odnoszą się zwłaszcza  do regulacji dotyczących cen transferowych. Podmioty objęte obowiązkiem dokumentacyjnym muszą zatem zwrócić uwagę, czy przygotowane przez nie dokumentacje będą zgodne z nowymi przepisami, natomiast ci, którzy do tej pory nie byli objęci tym obowiązkiem, powinni sprawdzić, czy organy podatkowe mogą żądać od nich odpowiedniej dokumentacji. Istotne zmiany:
  • Po wejściu w życie nowych przepisów wszystkie spółki posiadające udziały w kapitale innych spółek poniżej 25% nie będą objęte obowiązkiem dokumentacyjnym  – wcześniej ten próg wynosił 5%. Są oczywiście inne kryteria, poza procentowym udziałem w kapitale, proszę o tym pamiętać!
  • Nowe przepisy odnoszą się do wielkości przychodów podatnika. Jeżeli  spółka osiąga przychody o wartości od 2 mln euro do 20 mln euro, to będzie musiała udokumentować transakcje, których wartość przekracza w roku podatkowym 50 tys. euro lub więcej.
  • Spółka, która osiąga w roku podatkowym przychody w przedziale 20–100 mln euro, będzie miała obowiązek udokumentowania transakcji od wartości 140 tys. euro, powiększając tę kwotę o 45 tys. euro za każde 10 mln przychodu powyżej 20 mln euro.
  • Jeżeli natomiast spółka osiągnie w roku podatkowym przychody powyżej 100 mln euro, to za istotne postrzegane są transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza równowartość 500 tys. euro. Transakcje o wartości 500 tys. euro i powyżej muszą być przez tę spółkę udokumentowane zgodnie z regulacjami dotyczącymi cen transferowych.
To nie jedyne zmiany, które będą miały istotny wpływ na obowiązujące sytuację prawną podmiotów. Obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych w rzeczywistości może teraz obejmować szerszą grupę podmiotów, niż dotychczas. Nie jest bowiem trudno przekroczyć próg 2 mln euro przychodu w przypadku podmiotów powiązanych. W przypadku chęci przedyskutowania wpływu zmian na sytuację Państwa spółki, zachęcamy do kontaktu.     *wyjątek dotyczy podmiotów, których skonsolidowane przychody przekraczają 750.000.000 EUR, gdyż wobec tych podmiotów zmiany obowiązują od 01.01.2016 r.

Autor

Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

back to top Subskrybuj blog