Ceny transferowe

Analiza stosowanych warunków transakcji w związku z COVID-19

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 warunki i otoczenie biznesowe uległy drastycznym zmianom a dotychczas stosowane modele kalkulacji cen transferowych opierają się na danych, które obecnie wymagają aktualizacji. Jaki wpływ ma COVID-19 na ceny transferowe — jakie zmiany zaszły w 2020 roku i jak kształtują się możliwe rozwiązania?

Ceny transferowe w dobie koronawirusa

Nie da się ukryć, że globalna pandemia koronawirusa przyczyniła się do znacznego spowolnienia gospodarki. W jaki sposób można zaobserwować wpływ COVID-19 na firmy, branże i ceny transferowe?

 • Globalne łańcuchy dostaw w ramach grup kapitałowych —  w niektórych zakładach w grupie wstrzymano realizację zamówień i produkcję, lub przenoszono je między zakładami w ramach grupy. Należy także zwrócić uwagę na koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.
 • Spadek łącznych wyników finansowych międzynarodowych grup kapitałowych — dotyka to także podmiotów, których działalność do tej pory uznawano za rutynową lub nie przewidywano poniesienia istotnego ryzyka finansowego.
 • Sytuacja na rynku finansowym — dotyczy m.in. dostępności dofinansowania, a także warunków oraz kosztów kredytowania.

Wyżej wymienione sytuacje mogą prowadzić do pojawienia się istotnego ryzyka podatkowego w zakresie cen transferowych. Choć obecnie trudno jest przewidzieć i ocenić wszystkie konsekwencje spowolnienia oraz ich wpływu na ceny transferowe i warunki rynkowe, istnieje szereg kroków, które warto podjąć, aby odpowiedzieć na potencjalne ryzyko.

COVID-19 a ceny transferowe — jakie zmiany wprowadzić od 2020 roku?

Przede wszystkim zalecane jest ponowne przeprowadzenie benchmark study, czyli analizy porównawczej, której celem jest odwołanie się do najbardziej porównywalnych transakcji zawieranych na rynku — dzięki temu można rzetelnie udowodnić, że ceny transferowe ustalane w ramach transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, odpowiadają cenom rynkowym. Przygotowując analizę, należy dostosować ją do obecnej, zmiennej rzeczywistości, aby uwzględniony został wpływ spowolnienia gospodarki na aktualne warunki panujące na rynku.

Konieczne jest także zwrócenie uwagi na warunki transakcji, które dotyczą takich aspektów, jak:

 • zmiany warunków transakcji lub całego łańcucha dostaw — warto zweryfikować zawarte umowy, mając na uwadze ewentualną renegocjację umów grupowych,
 • weryfikacja wpływu niedotrzymania warunków umownych na ceny transferowe — należy przeanalizować ocenę ryzyka kar umownych i rekompensat,
 • weryfikacja wpływu dotychczasowych warunków realizowanych transakcji — takich jak m.in. pokrycie kosztów stałych działalności.

Na podstawie wyżej wymienionych analiz należy zrewidować kalkulację, uwzględniając wpływ spowolnienia gospodarczego i opisując go w dokumentacji cen transferowych w 2020 r. Biorąc pod uwagę zmiany w modelu biznesowym, zmiany w łańcuchach dostaw, kary umowne, rekompensaty itp. konieczne będzie przygotowane zmian w umowach.

Ceny transferowe — profesjonalne doradztwo

Polityka cen transferowych, zwłaszcza w dobie pandemii, wymaga profesjonalnego podejścia i skrupulatnej analizy. Jako doświadczony doradca oferuję kompleksową pomoc w określeniu słabych punktów kalkulacji w świetle zmian wywołanych przez COVID-19. Sporządzona przeze mnie dokumentacja cen transferowych zawiera wszystkie niezbędne elementy, które są wymagane przez ustawodawcę. Zapraszam do kontaktu w celu ustalenia warunków współpracy i omówienia zmian cen transferowych w 2020 roku.
  Kontakt – tel. +48 667 489 401
  e-mail: kontakt@ceny-transferowe.info
  Jak możemy pomóc? Zostaw kontakt, oddzwonimy!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon kontaktowy

  Treść wiadomości

  Autor

  Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

  Paste your AdWords Remarketing code here
  back to top Subskrybuj blog