Ceny transferowe

Polityka cen transferowych w grupie kapitałowej

Jeszcze kilka lat temu dokumentacja cen transferowych była opracowywana wyłącznie przez duże korporacje międzynarodowe. Jednakże w 2017 roku ustawodawca wydał nowe przepisy dotyczące cen transferowych – od tej pory obowiązek sporządzania opisu polityki cen transferowych spoczywa również na grupach kapitałowych, które w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęły przychody przekraczające 20 milionów euro.

Polityka cen transferowych – co to takiego?

Na wstępie postaramy się wyjaśnić, czym jest polityka cen transferowych. To zbiór spójnych i transparentnych zasad, wedle których realizowane są transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi w grupie spółek. Podmioty powiązane mogą realizować między sobą wiele podobnych lub identycznych transakcji, których cena oraz inne warunki będą się różnić. Zadaniem polityki cen transferowych jest przeciwdziałanie takim sytuacjom – dokument ten wprowadza spójne zasady rozliczeń wewnątrz grupy kapitałowej. Czym polityka różni się od dokumentacji cen transferowych? W dokumentacji opisuje się transakcje już dokonane, zaś w polityce cen transferowych ustala się praktyki dla przyszłych transakcji. Dzięki niej sporządzone zasady będą spójne dla całej grupy kapitałowej, a obieg dokumentów zostanie usystematyzowany.

Co zawiera polityka cen transferowych dla grup kapitałowych?

Zgodnie z przepisami z 2017 roku opis polityki cen transferowych jest jednym z podstawowych elementów dokumentacji każdej grupy kapitałowej. W tym dokumencie należy przedstawić m.in.:
 • opis podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej,
 • opis kształtowania zasad cen transferowych,
 • analizę kalkulacji cen transferowych,
 • spis istotnych transakcji, umów i porozumień zawartych pomiędzy powiązanymi podmiotami,
 • analizę strategii oraz struktury organizacyjnej grupy kapitałowej,
 • analizę sposobu wynagradzania kadry kierowniczej,
 • oraz opis wielu innych czynników mających wpływ na cenę transferową.
Dokumentacja cen transferowych dla grupy kapitałowej musi być sporządzona w formie pisemnej. Jednocześnie nie ma potrzeby, aby każdy podmiot przygotowywał osobną dokumentację.

Korzyści z przygotowania polityki cen transferowych

Polityka cen transferowych jest niezwykle ważnym dokumentem, który może przynieść wiele korzyści dla całej grupy – pod warunkiem, że został dokładnie przygotowany. Prawidłowo sformułowane ceny transferowe są doskonałym narzędziem optymalizującym funkcjonowanie podmiotów w grupie. Inne zalety dokumentacji cen transferowych to ograniczenie ryzyka podatkowego oraz poprawa wizerunku grupy kapitałowej. Ponadto polityka cen transferowych zwiększa bezpieczeństwo i  znacząco ułatwia proces zarządzania całą grupą. Jeżeli szukasz pomocy przy opracowaniu polityki cen kapitałowych dla podmiotów wchodzących w skład Twojej grupy kapitałowej, zgłoś się do naszego specjalisty. Oferujemy fachowe porady w zakresie cen transferowych oraz pomoc w przygotowaniu kompletnej dokumentacji dotyczącej cen transferowych.
  Kontakt – tel. +48 667 489 401
  e-mail: kontakt@ceny-transferowe.info
  Jak możemy pomóc? Zostaw kontakt, oddzwonimy!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon kontaktowy

  Treść wiadomości

  Autor

  Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

  Paste your AdWords Remarketing code here
  back to top Subskrybuj blog