Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych dotyczy podmiotów powiązanych, podejmujących transakcje pomiędzy sobą. Dokumentację tę należy skompletować i – na wezwanie – złożyć w Urzędzie Skarbowym. Ponieważ Urząd Skarbowy może zakwestionować prawidłowość zastosowanych cen pomiędzy podmiotami powiązanymi, istotne jest, aby ceny transferowe i dotycząca ich dokumentacja były wykonane przez profesjonalnego doradcę, który specjalizuje się w tym zakresie. Klientom z województw:

 • zachodniopomorskiego,
 • pomorskiego,
 • lubuskiego,
 • wielkopolskiego,
 • dolnośląskiego,

polecamy usługi Michała Piechockiego, który przygotowuje dokumentację podatkową cen transferowych, zarówno lokalną, jak i grupową.

Co zawiera dokumentacja cen transferowych?

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych dokumentacja podatkowa cen transferowych musi zawierać:

 • określenie funkcji podmiotów biorących udział w transakcji (bierze się pod uwagę funkcje, zaangażowane aktywa oraz podejmowane ryzyko),
 • określenie kosztów transakcji oraz terminu i sposobu zapłaty,
 • sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
 • wskazanie strategii gospodarczej i jej opis, jeśli ta miała wpływ na wartość transakcji,
 • określenie innych czynników, jeśli miały one wpływ na wartość transakcji
 • określenie przez podmiot powiązany, zobowiązany do założenia dokumentacji, spodziewanych korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń.

Dokumentacja cen transferowych – jak pomagam swoim klientom?

Grupowa (master file) i lokalna (local file) dokumentacja podatkowa cen transferowych, którą przygotowuję dla swoich klientów, powstaje na podstawie aktualnych przepisów prawnych. Na bieżąco monitoruję zmiany w zakresie cen transferowych, wdrażane przez ustawodawcę, dzięki czemu moi klienci mają pewność działania zgodnie z prawem. Wiedzą też, że nie będą narażeni na sankcje podatkowe. By dokumentacja cen transferowych odzwierciedlała rzeczywistość, dokładnie analizuję transakcje – zarówno te już dokonane, jak i planowane. Sprawdzam, czy ich wartość przekracza próg transakcyjny, od którego według przepisów obowiązują ceny transferowe.

Stworzona przeze mnie dokumentacja cen transferowych obejmuje wszystkie elementy, których wymaga ustawodawca. Dbam również o terminowość. Oferuję trzy różne opcje współpracy:

 • przygotowania dokumentacji cen transferowych w trybie zwykłym oraz pilnym,
 • stałą współpracę.

Zapraszam do kontaktu!