Ceny transferowe

Dokumentacja cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych

W jakim zakresie obowiązuje dokumentacja cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych? Dla zabezpieczenia zarówno przedsiębiorstwa, jak i zarządu przed wysokimi karami z tytułu niewywiązania się z obowiązków w zakresie cen transferowych ważna jest jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi tu o te, które na koniec roku mogą przekroczyć wartością 500 000 zł netto. Niezbędne jest jednocześnie wdrożenie procedury badania rzeczywistego właściciela, np. poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów do zawieranych z kontrahentami umów.

Artykuł 11o ust. 1b ustawy o Podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. zwanej ustawą o CIT, wprowadzony w 2021 roku, rozszerzył zakres obowiązków sprawozdawczych TP dla transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych o:

 • domniemanie rzeczywistego właściciela w raju podatkowym, jeżeli druga strona transakcji dokonuje w roku obrotowym jakichś rozliczeń z podmiotem funkcjonującym w raju podatkowym,

 • przerzucenie ciężaru dowodu na podatnika poprzez zobowiązanie go do dochowania należytej staranności przy ustalaniu powyższych okoliczności.

A jaki jest jego wpływ na przedsiębiorców, jeśli chodzi o ceny transferowe dla podmiotów niepowiązanych?

Dokumentacja cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych — nowe obowiązki podatników

Od 2022 roku przedsiębiorcy będą musieli wykonać dodatkowe prace wynikające z art. 11o ust. 1b ustawy o CIT. Przede wszystkim będą musieli przeprowadzić analizę określającą, które zdarzenia gospodarcze trzeba uznać za transakcję jednorodną. Kryje się pod tym konieczność podsumowania pojedynczych zdarzeń jednego rodzaju, np. wszystkie nabywane na przestrzeni roku usługi logistyczne, będą stanowiły jedną transakcję jednorodną, a nie kilka odrębnych. W dodatku pojęcie transakcji jest tutaj bardzo szerokie i może obejmować również nieoczywiste przypadki, takie jak zaliczki czy wypłata wynagrodzenia na podstawie kontraktu menadżerskiego.

Jeżeli łączna wartość konkretnych zidentyfikowanych transakcji jednorodnych przekroczy próg 500 000 zł netto, konieczne jest zbadanie czy właściciel transakcji znajduje się w raju podatkowym. Przy ustalaniu tych okoliczności potrzebne jest dochowanie należytej staranności.

Gdy podatnik ustali, że jego kontrahent dokonywał dowolnych rozrachunków, czyli zobowiązań lub należności, bez względu na ich formę (np. w naturze czy jako kompensatę) oraz wartość (nie ma tu minimalnego progu kwotowego), to domniemywa się, że właściciel rzeczywisty jest podmiotem rajowym. Wtedy podatnik ma dwie możliwości:

 • podporządkowuje się przepisom dotyczącym cen transferowych, czyli m.in.: konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych, przeprowadzenia analizy porównawczej, złożenia oświadczenia TP i formularza TPR, a także obowiązuje go odpowiedzialność osobista zarządu na gruncie Kodeksu karnego skarbowego,

 • może obalić domniemanie poprzez wykazanie okoliczności przeciwnej.

W praktyce oznacza to, że nawet jednorazowe działania kontrahenta mogą spowodować uznanie go za podmiot rajowy, a co za tym idzie konieczność sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz wszystkie pozostałe obowiązki z zakresu TP dla podatnika. Na przykład, jeśli kontrahent poniósł jednorazowe wydatki związane z frachtem towarów, a większość firm świadczących te usługi ma siedzibę w rajach podatkowych, konieczne jest przyjęcie, że rzeczywisty właściciel jest z raju podatkowego.

Specjalistyczna pomoc w dokumentacji cen transferowych od BEMITE

Prawidłowe opracowanie dokumentacji cen transferowych zacierającej wszystkie konieczne elementy wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Jeśli chce się mieć pewność bezpieczeństwa podatkowego w tej kwestii, warto powierzyć je specjalistom ds. cen transferowych, takim jak prawnicy i doradcy biznesowi ze spółki BEMITE. Świadczymy całościową obsługę podmiotów powiązanych, obejmującą m.in.: audyt cen transferowych, sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych czy przygotowanie polityki cen transferowych dla danego przedsiębiorstwa. Posiadamy także autorskie narzędzie — kalkulator cen transferowych, które pozwala szybko sprawdzić, czy konkretna transakcja ma wartość rynkową zgodnie z ustawą podatkową.

Nasi prawnicy chętnie wyjaśnią Państwu, co to są ceny transferowe i kogo dotyczą czy jaki jest wzór Local File lub Master File według OECD. Doskonale znajdą wszystkie wymogi, jeśli chodzi o ceny transferowe. Oferta jest kompleksowa i warto z niej skorzystać, by zagwarantować sobie spokój i pewność właściwego prowadzenia dokumentacji podatkowej.

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Autor

  Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

  back to top Subskrybuj blog