Metody szacowania cen transferowych

Podmioty powiązane stosują w transakcjach pomiędzy sobą ceny transferowe, które co do zasady nie powinny odbiegać od cen występujących w transakcjach pomiędzy podmiotami niezależnymi. Szacowanie cen transferowych następuje z wykorzystaniem metod podatkowych określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także w szczegółowych rozporządzeniach. Jakie są metody kalkulacji cen transferowych w polskim prawie podatkowym?

Tradycyjne metody szacowania cen transferowych

Szacowanie cen transferowych odbywa się przede wszystkim z zastosowaniem metod określanych mianem tradycyjnych. Wśród nich wyróżnia się:

 • metodę porównywalnej ceny kontrolowanej – polega ona na tym, że porównuje się cenę stosowaną w transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz cenę wykorzystywaną w transakcjach pomiędzy podmiotami niepowiązanymi i na tej podstawie określa wartość przedmiotu transakcji podmiotów powiązanych ze sobą;
 • metodę rozsądnej marży („koszt plus”) – polega ona na ustaleniu ceny sprzedaży rzeczy, praw lub usług pomiędzy podmiotami powiązanymi w taki sposób, by cena ta pokryła koszt oraz narzut zysku porównywalny do tego uzyskiwanego w transakcjach pomiędzy podmiotami niezależnymi, które angażują zbliżone aktywa, pełnią podobne funkcje i ponoszą zbliżone ryzyko;
 • metodę ceny odsprzedaży – polega na obniżeniu ceny w transakcji z podmiotem niepowiązanym, jeżeli przedmiot został wcześniej nabyty w transakcji z podmiotem powiązanym; obniżenie następuje o marżę ceny odsprzedaży.

Metody cen transferowych zysku transakcyjnego

Szacowanie cen transferowych następuje także z zastosowaniem tzw. metod zysku transakcyjnego. Są to:

 • metoda podziału zysków – do szacowania ceny transferowej określa się sumę zysków obu podmiotów z danej transakcji i jej proporcjonalny podział (w stosunku do zaangażowania) w taki sposób, w jaki dokonałyby go podmioty niezależne;
 • metoda marży transakcyjnej netto – jej istotą jest ustalenie ceny przedmiotu sprzedaży oraz praw czy usług w taki sposób, by uzyskana marża była podobna do tej uzyskiwanej przez podmioty niepowiązane lub do tej, którą uzyska podmiot powiązany w transakcjach z podmiotem niezależnym.

Podmioty, które prowadzą sprzedaż lub zakup w ramach powtarzalnych transakcji, powinny rozważyć przygotowanie modelu kalkulacji cen transferowych. Model taki gwarantuje, że cena będzie stale związana z wahaniami rynku. Umożliwia to poprawienie bezpieczeństwa w razie kontroli oraz zwiększa szansę na skuteczną argumentację wahania cen.


W przypadku grup podmiotów zaleca się także wdrożenie polityki cen transferowych, która kształtuje zasady ustalania cen w całej grupie podmiotów. Wpływa to na poprawę bezpieczeństwa podatkowego całej grupy podmiotów powiązanych.

Dokumentacja cen transferowych, stworzona z zastosowaniem opisanych metod szacowania, daje gwarancję działania zgodnie z prawem i szansę pomyślnej weryfikacji w trakcie ewentualnej kontroli podatkowej. Jeśli poszukujesz eksperta podatkowego, który specjalizuje się w metodach kalkulacji cen transferowych, zapraszam do kontaktu. Współpracuję ze spółkami z województw:

 • zachodniopomorskiego,
 • pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego.

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  back to top Subskrybuj blog