Ceny transferowe

Dokumentacje cen transferowych – kto i do kiedy musi ją sporządzić w 2022

W 2022 roku przepisy dotyczące lokalnej dokumentacji cen transferowych uległy kilku zmianom, np. wydłużone zostały terminy do kiedy ma być składana. Zniesiono też obowiązek składania osobnego oświadczenia o jej sporządzeniu, które jest teraz integralnym elementem informacji o cenach transferowych  (TPR-C, TPR-P). Ponadto poszerzono katalog transakcji, jeśli chodzi o ceny transferowe, kiedy obowiązek sporządzania ich lokalnej dokumentacji jest zniesiony całkowicie lub częściowo. Prześledzimy te zmiany, aby nie było wątpliwości kto i kiedy musi sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych

Kto musi sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych?

Ta kwestia jest uregulowana osobno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (ustawa o PIT) oraz dla osób prawnych (ustawa o CIT).

Przepisy z ustawy o PIT

Zgodnie z art. 23w z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r. nr 80, poz. 350) obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych mają podmioty powiązane dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:

 1. 10 000 000 zł — w przypadku transakcji towarowej lub finansowej,
 2. 2 000 000 zł — w przypadku transakcji usługowej,
 3. 2 000 000 zł — w przypadku innej transakcji niż wymienione.

Przepisy z ustawy o CIT

Zgodnie z art. 11o ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86) do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani:

 • podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium, lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi — za rok obrotowy, przekracza 100 000 zł,
 • podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium, lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi — za rok obrotowy, przekracza 500 000 zł.

 

Skontaktuj się!

 

Do kiedy należy sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych?

Wiadomo już, kiedy należy ją sporządzić, pora poznać termin do jej przygotowania je wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami dokumentacji cen transferowych. Został on wyznaczony na koniec 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Natomiast termin na złożenie informacji o cenach transferowych na koniec 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Są one wydłużone o jeden miesiąc w stosunku do roku poprzedniego. 

Termin ten w 2022 r. może ponownie ulec wydłużeniu. Trwają w tej sprawie prace i jest wielce prawdopodobne, że termin ponownie zostanie przesunięty na 31 grudnia 2022 r.

Lokalna dokumentacja cen transferowych ma być sporządzana w formie elektronicznej. Ta zmiana wywołuje dodatkowe konsekwencje, albowiem dokumentacja w wersji elektronicznej zawiera elektroniczny stempel czasowy, co oznacza, że przygotowanie jej po terminie zwiększa ryzyko narażenia się na zarzut przekroczenia terminu.

W 2022 roku dłuższy jest także termin na przedłożenie lokalnej dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego. Wynosi teraz 14 dni. 

Nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych

Przepisy wprowadzone w 2022 roku rozszerzają katalog transakcji, jeśli chodzi o ceny transferowe, kiedy obowiązek dokumentacyjny jest zniesiony. W przypadku lokalnej dokumentacji cen transferowych zwolnienia z obowiązku jej sporządzania dotyczą m.in. transakcji kontrolowanych: 

 • pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi podmiotów powiązanych, które nie są rezydentami oraz pomiędzy takim zakładem a polskim podmiotem powiązanym,
 • które są objęte porozumieniem podatkowym lub inwestycyjnym,
 • objętych przepisami mechanizmu safe harbour w zakresie usług o niskiej wartości dodanej, a także pożyczki, kredytu lub emisji obligacji.

Oprócz zwolnień całkowitych istnieją jeszcze zwolnienia częściowe z obowiązku lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jest tak m.in. w przypadku transakcji kontrolowanych zawieranych przez mikro- lub małych przedsiębiorców oraz transakcji innych niż kontrolowane zawieranych z podmiotami z rajów podatkowych. W tych przypadkach mogą one nie zawierać analizy porównawczej lub zgodności.

 

Skontaktuj się!

 

Podsumowanie

Lokalna dokumentacja cen transferowych (local file) powinna być wykonana dokładnie i nie zawierać błędów, które dałyby organom podatkowym możliwość jej zakwestionowania. Najlepiej jest skorzystać z usług profesjonalnych doradców. Specjalista ds. cen transferowych może zająć się kompleksowo cenami transferowymi danego przedsiębiorstwa, między innymi wyborem optymalnych metod ustalania cen transferowych oraz przygotowaniem polityki cen transferowych korzystnej dla spółek. Warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów, by zyskać bezpieczeństwo podatkowe.

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Autor

  Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

  Paste your AdWords Remarketing code here
  back to top Subskrybuj blog