Ceny transferowe

Ważne terminy przy cenach transferowych

Ceny transferowe, czyli ceny stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi (np. w grupie kapitałowej, spółka-matka i spóka-córka lub dwie spółki-siostry), podlegają licznym regulacjom przez ustawodawstwo podatkowe. Ustawa o Podatku od osób prawnych wymaga, by we właściwym czasie złożyć do Urzędu Skarbowego dokumentację cen transferowych i określone oświadczenia. W jakich terminach dokumentacja cen transferowych powinna trafić do Urzędu w 2020 roku?

Ważne terminy przy cenach transferowych

Zmiana Ustawy o CIT a ceny transferowe

1 stycznia 2019 roku weszła w życie zmiana Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która zmieniła sposób składania dokumentacji cen transferowych w urzędach skarbowych. Dotychczasowe sprawozdania CIT-TP zostały zastąpione przez informację o cenach transferowych TP-R. Pierwszy raz podatnicy CIT złożą taki dokument w tym roku, i to w formie elektronicznej.

Obowiązki podatkowe dla podmiotów stosujących ceny transferowe

Ustawa nakłada na podmioty stosujące ceny transferowe różne obowiązki: dokumentacyjne i sprawozdawcze. W związku z tym podmioty powiązane w grupie kapitałowej, ustalające dla transakcji ceny transferowe, muszą złożyć:

 • oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji lokalnej (local file) – do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego,
 • raport TP-R – do końca 9. miesiąca roku następującego po roku obrotowym,
 • powiadomienie CbC-R (1) – jeden z dokumentów zawierający informacje o grupie podmiotów – do końca 12. miesiąca w roku następującym po roku obrotowym,
 • powiadomienie CbC-P (2) – drugi dokument zawierający informacje o grupie podmiotów – do 3. miesiąca w roku następującym po roku obrotowym.

Ponadto pamiętać należy o dokumentacji grupowej (master file), dla której czas na przygotowanie przedłużono (w porównaniu do local file) do końca 12. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

Jakie informacje dotyczące cen transferowych znajdą się w raporcie TP-R?

Raport TP-R, składany elektronicznie w formacie XLS, będzie zawierał m.in.:

 • ogólne informacje finansowe o podmiotach,
 • dane związane z realizowanymi transakcjami,
 • rezultaty przeprowadzonych analiz danych porównawczych,
 • metody ustalania cen transferowych i ceny transferowe stosowane w rozliczeniach z podmiotem powiązanym,
 • szczegółowe dane dotyczące sposobu weryfikacji cen transferowych.

Każda grupa kapitałowa ma obowiązek przedstawić dokumentację cen transferowych na żądanie organu skarbowego – w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.

Jeśli szukają Państwo eksperta, który:

 • zidentyfikuje podmioty powiązane oraz transakcje między podmiotami powiązanymi,
 • przeanalizuje obowiązki podatkowe związane z cenami transferowymi,
 • przygotuje wskazane wyżej dokumenty, takie jak lokalna i grupowa dokumentacja cen transferowych w terminie,

zapraszam do kontaktu. Mam wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych, a wszystkie kontrole podatkowe sporządzonej przeze mnie dokumentacji przebiegły pomyślnie. Współpracuję ze spółkami rozliczającymi się w takich województwach, jak:

 • wielkopolskie,
 • zachodniopomorskie,
 • lubuskie,
 • pomorskie,
 • dolnośląskie.

Autor

Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

back to top Subskrybuj blog