Ceny transferowe

Dlaczego warto mieć w swojej firmie politykę cen transferowych?

Firmy realizujące transakcje z podmiotami powiązanymi zobowiązane są (jeśli przekroczą wskazane limity i nie mogą skorzystać z dostępnych wyłączeń) sporządzić dokumentację cen transferowych za dany rok podatkowy. Przygotowana analiza ma wykazać, że transakcje między podmiotami powiązanymi zostały przeprowadzone zgodnie z zasadą ceny rynkowej (arm’s length). Żeby ułatwić sobie realizację tego typu transakcji i wypełnianie obowiązków sprawozdawczych, coraz częściej zarówno mniejsze, jak i większe firmy decydują się na sporządzenie tzw. polityki TP. Poniżej wyjaśniamy, co to za dokument i dlaczego warto go mieć w swojej firmie.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat cen transferowych?

Czym jest polityka cen transferowych?

 

Polityka cen transferowych to zbiór zasad i procedur, które stosuje się do ustalania ceny transferowej w ramach transakcji wewnątrzgrupowej. Co to w praktyce oznacza? Że ten dokument opisuje warunki, na jakich powinny być realizowane transakcje między podmiotami powiązanymi, by zasada ceny rynkowej została zachowana. Opracowanie takich wytycznych ma na celu przede wszystkim minimalizację ryzyka podatkowego, jakie ponoszą podmioty powiązane. Posiadając politykę TP (i stosując się do jej wytycznych), jeszcze przed przygotowaniem dokumentacji CT zyskujesz pewność, że Twoja transakcja została przeprowadzona zgodnie z przepisami, a dochód – odpowiednio oszacowany.

 

Warto podkreślić, że polityka cen transferowych nie stanowi elementu obowiązkowej do sporządzenia dokumentacji TP. Dotyczy bowiem transakcji, które będziemy zawierać w przyszłości, podczas gdy dokumentacja cen transferowych odnosi się do transakcji między podmiotami powiązanymi realizowanych w ciągu danego roku podatkowego. Zasady polityki powinny być jednak stosowane przy przygotowaniu dokumentacji – tym samym odpowiednio opracowana dokumentacja stanowi potwierdzenie tego, że polityka TP została prawidłowo przygotowana i wdrożona u podmiotów powiązanych.

 

Polityka TP – kiedy przygotować?

 

Podczas gdy dokumentacja CT opracowywana jest za dany rok podatkowy, polityka sporządzana jest długoterminowo – chociaż oczywiście musi być uaktualniana w przypadku istotnych zmian w strukturze czy modelu biznesowym, a także wtedy gdy pojawiają się nowe transakcje nieujęte w dotychczasowym dokumencie. Jej przygotowanie zaleca się przede wszystkim podmiotom, w przypadku których często powtarzają się te same transakcje wewnątrzgrupowe – jak np. sprzedaż towarów czy usług, pożyczki czy udzielanie licencji. Na taki krok mogą się jednak zdecydować wszystkie podmioty, które stawiają na maksymalne ograniczanie ryzyka podatkowego i optymalizację działań związanych z wywiązaniem się z obowiązku sprawozdawczego.

 

Korzyści wdrożenia polityki cen transferowych

 

Żadna z obowiązujących obecnie ustaw nie nakłada na Ciebie obowiązku przygotowania polityki TP i korzystania z niej przy opracowaniu dokumentacji. Posiadanie takiego dokumentu może jednak przełożyć się na szereg korzyści dla Twojej firmy. Najważniejsze z nich wymieniamy poniżej.

 

 • Krótszy czas przygotowania dokumentacji cen transferowych

Na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że opracowanie dokumentacji cen transferowych to czynność zwykle bardzo czasochłonna i pracochłonna. Właśnie z tego powodu firmy często korzystają ze wsparcia i doświadczenia, jakie zapewnia zewnętrzny specjalista ds. cen transferowych. Posiadanie jasno określonych zasad i procedur w zakresie cen transferowych może jednak znacząco ułatwić i skrócić ten proces. Dzięki odpowiednio opracowanej polityce przedsiębiorstwo dysponuje bowiem gotowymi narzędziami takimi jak m.in. wyznaczone metody weryfikacji ceny transferowej w ramach każdej realizowanej transakcji, standardowe formularze raportowania czy poprawne i aktualne analizy porównawcze. Szybszy proces sporządzenia dokumentacji TP zwiększa efektywność działania firmy, a zaoszczędzony czas pozwala przesunąć na inne działania.

 

 • Spójność w stosowanych metodach rozliczeń

Wyobraź sobie, że przeprowadzasz kilkanaście lub kilkadziesiąt transakcji rocznie z podmiotami powiązanymi, a takie same lub podobne do siebie transakcje realizowane są na innych warunkach (zwłaszcza w obszarze ceny). Czy taka sytuacja jest właściwa? Nie do końca – i może spowodować zainteresowanie ze strony organów kontrolujących. Ustalenie spójnych zasad prowadzenia rozliczeń wewnątrzgrupowych (w tym metod weryfikacji ceny w poszczególnych typach transakcji) w polityce TP przeciwdziała takim sytuacjom. Jednocześnie w ten sposób zyskujesz pewność dostosowania polityki TP do specyfiki danej transakcji, a także wykorzystania dobrych praktyk z zakresu cen transferowych.

 

 • Mniejsze ryzyko podatkowe

Ustalenie spójnych zasad rozliczeń zmniejsza ryzyko związane z ewentualną kontrolą ze strony organów podatkowych i koniecznością udawadniania rynkowości przeprowadzonych transakcji. Jednocześnie chroni przed sankcjami nakładanymi w sytuacji nieprawidłowego oszacowania ceny transferowej, które mogą być bardzo kosztowne.

 

Jak należy przygotować politykę cen transferowych?

W przeciwieństwie do dokumentacji cen transferowych, nie ma ani przepisów prawnych, ani formalnych zasad, które by określały, jak powinna wyglądać polityka TP i jakie elementy powinny zostać w niej uwzględnione. Praktyka biznesowa pokazuje jednak, że opracowywanie tego dokumentu należy rozpocząć od określenia celu grupy podmiotów powiązanych oraz zakresu, jaki będzie obejmować. Tym samym dokument powinien zawierać:

 

 • opis podmiotów wchodzących w skład grupy,
 • listę istotnych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami (zarówno przeszłych, jak i przewidywanych przyszłych),
 • analizę metod kalkulacji cen transferowych w przypadku najważniejszych transakcji wraz z uzasadnieniem,
 • analizę strategii gospodarczej oraz struktury organizacyjnej grupy,
 • opis innych czynników, które mają istotny wpływ na kształtowanie się ceny transferowej.

W ten sposób skonstruowana polityka będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi, a jednocześnie dopasowana do potrzeb danej organizacji (rozumianej jako grupa podmiotów powiązanych).

 

Polityka cen transferowych – podsumowanie

 

Sprawniejsze opracowanie dokumentacji CT? Ograniczone ryzyko podatkowe? Uporządkowanie zasad zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi? To tylko niektóre, najbardziej podstawowe korzyści, które zyskasz dzięki odpowiednio opracowanej (i stosowanej w praktyce) polityce cen transferowych. Jeśli zależy Ci na takich efektach, zgłoś się do nas! Opierając się o naszą wiedzę oraz doświadczenie biznesowe, opracujemy Ci dokument w pełni dopasowany do Twoich potrzeb i specyfiki działania w Twojej grupy kapitałowej. Zapewniamy, że przydatność polityki TP zobaczysz już przy pierwszej opracowywanej w oparciu o nią dokumentacji. 

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Autor

  Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

  back to top Subskrybuj blog