Ceny transferowe

Dokumentacja cen transferowych – coraz bliżej termin na złożenie

Połowa wakacji za nami, co oznacza, że przedsiębiorcom zostaje coraz mniej czasu na złożenie obowiązkowej dokumentacji cen transferowych dot. transakcji zawieranych między podmiotami powiązanymi działającymi w ramach tej samej grupy kapitałowej. By uniknąć sankcji karno-skarbowych oraz podatkowych, warto już teraz rozpocząć zbieranie wszystkich niezbędnych danych, ponieważ przygotowanie dokumentacji lokalnej i grupowej może zająć nawet kilka miesięcy (w zależności od stopnia skomplikowania transakcji). Skorzystanie z pomocy specjalisty ds. cen transferowych pozwoli zadbać o to, by dokumentacja została opracowana rzetelnie, zgodnie z prawem, poprawnie merytorycznie i – co istotne – w terminie.

Kto musi sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych?

Ta kwestia regulowana jest odpowiednio przez przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oraz przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w przypadku spółek prawa handlowego). Lokalna dokumentacja cen transferowych obejmuje transakcje towarowe, finansowe, usługowe oraz inne przeprowadzane między podmiotami powiązanymi po przekroczeniu określonych przez prawo progów transakcyjnych. Zgodnie z art. 11k pkt 2 ustawy o CIT sporządzana jest dla „transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:

1) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;

2) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;

3) 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;

4) 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1–3.”

Dokumentacja CT – termin ustawowy

Dokumentacja CT – termin ustawowy

W przypadku firm, których rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu, termin na złożenie dokumentacji CT za rok 2021 upływa – zgodnie z przepisami ustawy – 30 września 2022 roku. Z uwagi jednak na obecną sytuację związaną z przedłużeniami covidowymi termin został przesunięty do 31 grudnia 2022 roku na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Co istotne, dokumentacja składana jest w formie elektronicznej, co oznacza, że posiada elektroniczny stempel czasowy. Tym samym niedopełnienie obowiązku dostarczenia dokumentacji w terminie będzie nienegocjowalne i może narazić na sankcje karno-skarbowe oraz podatkowe.

Lokalna dokumentacja cen transferowych – elementy obowiązkowe

Zgodnie z art. 11q punkt 1 wśród obowiązkowych elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych wymienimy:

 • opis podmiotu powiązanego,
 • opis transakcji (przedmiot, rodzaj, podmioty biorące udział, analiza funkcjonalna zawierająca wskazanie wykonywanych przez strony funkcji, zaangażowanych aktywów i ponoszonego ryzyka),
 • analizę cen transferowych (wraz z analizą porównywalności lub analizą zgodności, jeśli analiza porównywalności nie była możliwa do przygotowania),
 • informacje finansowe (zatwierdzone sprawozdanie finansowe za zeszły rok).

Master file – kto, kiedy i jak?

Obowiązujące przepisy (art. 11p. pkt 1 ustawy o CIT) wymagają, by grupowa dokumentacja cen transferowych została przygotowana przez „podmioty powiązane, których sprawozdania finansowe są konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną”, jednak pod warunkiem należenia do grupy podmiotów:

 

  1. dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
  2. której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość.

Termin na złożenie tego dokumentu upływa po 12 miesiącach od zakończenia roku podatkowego, za który składana jest informacja, co oznacza, że powinna zostać dostarczona do 31 grudnia 2022 w przypadku podmiotów, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym.

Istotna jest kwestia tego, jakie elementy muszą się pojawić w dokumentacji master file. Przepisy prawne (art. 11q pkt 2 ustawy o CIT) wymieniają cztery zasadnicze elementy: opis grupy kapitałowej, opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy, opis istotnych transakcji finansowych tej grupy oraz informacje podatkowe i finansowe tej grupy

Local file i master file – nie przegap terminu na złożenie

Rzetelne, staranne, zgodne z prawem, a przy tym terminowe przygotowanie lokalnej lub grupowej dokumentacji cen transferowych może stanowić spore wyzwanie. Z uwagi na fakt, że jest to niezwykle skomplikowany proces, warto już w tym momencie pomyśleć o swoim bezpieczeństwie podatkowym i w letnie dni rozpocząć prace lub skorzystać ze wsparcia oferowanego przez specjalistów z zakresu cen transferowychFormularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Autor

  Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

  Paste your AdWords Remarketing code here
  back to top Subskrybuj blog