Ceny transferowe

Ceny transferowe a dobrowolne umorzenie udziałów a koronawirus

Trwająca pandemia koronawirusa w sposób widoczny oddziałuje na transakcje między podmiotami powiązanymi stosującymi ceny transferowe. Wprawdzie tzw. tarcza antykryzysowa nie zmienia znacząco terminów składania dokumentacji związanej z cenami transferowymi, to jednak może zaistnieć konieczność wypełnienia dodatkowych obowiązków. Jak koronawirus i zmiana sytuacji gospodarczej wpłynęły na sytuację podmiotów powiązanych? Jak przygotować się na spowolnienie gospodarcze, które dotknie nas w najbliższych latach?

Spowolnienie gospodarcze a podmioty powiązane

Eksperci z zakresu ekonomii są pewni, że pandemia koronawirusa znacząco spowolni gospodarkę w najbliższych latach. Skala zjawiska jest jednak nieznana, chociaż wielu twierdzi, że czeka nas światowy kryzys nieznany od ostatniego stulecia XX wieku. Jak przygotować się na takie sytuacje w podmiotach powiązanych? W jaki sposób kryzys gospodarczy wpłynie na transakcje zawierane między podmiotami powiązanymi?

Dodatkowe koszty spowodowane koronawirusem

Już teraz widoczne są ogromne spadki w sprzedaży w wielu branżach, a dodatkowo wzrosły także koszty prowadzenia działalności. Przedsiębiorcy muszą:
 • zainwestować w dodatkowe środki ochrony dla swoich pracowników,
 • liczyć się z przestojami w produkcji i wzrostem cen materiałów i komponentów potrzebnych do produkcji,
 • ponosić stałe koszty bez przychodów lub z ograniczonymi przychodami.
Przez pandemię koronawirusa zaburzone zostały dotychczasowe łańcuchy dostaw. Co więcej, prawdopodobnie w bliższej dalszej przyszłości dostęp do kredytów dla firm będzie ograniczony i utrudniony, Zmiany w łańcuchach dostaw i przeniesienie produkcji do innych krajów (obecnie 40% światowej produkcji zlokalizowana jest w Chinach) spowodują konieczność:
 • ponownych negocjacji umów grupowych na skutek zmiany warunków dokonywania transakcji i otoczenia gospodarczego,
 • wypłaty odszkodowań i rekompensat dla firm, które dotychczas odpowiadały za produkcję,
 • dostosowania cen transferowych do zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej.

Ceny transferowe a koronawirus

Ceny transferowe, stosowane przez podmioty powiązane będą musiały zostać dopasowane do sytuacji gospodarczej podmiotów w grupie kapitałowej i ponoszonych przez nich wydatków, a nawet ewentualnych strat. Na podstawie art. 11r Ustawy o CIT analiza porównawcza oraz opis zgodności podlegają aktualizacji nie rzadziej niż raz na 3 lata, chyba że wystąpi zmiana otoczenia ekonomicznego, która w znacznym stopniu wpłynie na sporządzoną analizę. Ponieważ pandemia koronawirusa w sposób znaczący zmieniła sytuację gospodarczą wielu krajów i podmiotów, może zaistnieć konieczność dokonania takiej aktualizacji. Dotychczas dokonywane transakcje, które przynosił zysk, w roku 2020 mogą generować stratę. Podmioty powiązane mogą obawiać się reakcji organów podatkowych w takiej sytuacji. Wątpliwości mogą budzić także ewentualne kary umowne między podmiotami powiązanymi, wynikające z braku realizacji dostaw, czy odszkodowania związane z zatrzymaniem produkcji.

Koronawirus a terminy składania dokumentacji w zakresie cen transferowych

Chociaż koronawirus wiele zmienił w sytuacji podmiotów gospodarczych, to dotychczas władze polskie nie zdecydowały się na zmiany terminów w zakresie przygotowania dokumentacji cen transferowych. Tzw. tarcza antykryzysowa przewiduje, że sztywny termin sporządzenia dokumentacji to 30 września 2020 dla wszystkich podmiotów. Sytuacja uległa zatem zamianie jedynie w przypadku podmiotów powiązanych, których rok podatkowych zaczął się po 31.12.2018, a skończył przed 31.12.2019, czyli mających skrócony rok podatkowy. Koronawirus sprawia, że grupy kapitałowe będą musiały podjąć decyzję, które podmioty powiązane zostaną obciążone stratami, a którym przypisać zyski z działalności. W celu optymalizacji podatkowej warto skorzystać ze wsparcia eksperta, który dostosuje nowe ceny transferowe do warunków gospodarczych, jednocześnie uwzględniając wcześniej sytuację ekonomiczną podmiotów stosujących ceny transferowe w wewnętrznych rozliczeniach. Tak przygotowana dokumentacja cen transferowych pozwoli na uniknięcie grzywien i kar nakładanych przez organy podatkowe i w sposób mniej bolesny przetrwać kryzys spowodowany światową pandemią.

Doświadczony doradca prawny w zakresie cen transferowych

Zapraszam do kontaktu – jestem doradcą prawnym specjalizującym się w cenach transferowych. Przygotowuję dokumentację dla podmiotów powiązanych stosujących ceny transferowe, reprezentuje klientów w trakcie kontroli podatkowych, pomagam dostosować warunki transakcji do sytuacji gospodarczej. Indywidualnie podchodzę do każdego klienta, przed rozpoczęciem współpracy dokładnie zapoznają się z branżą, w której działa grupa kapitałowa. Pomagam zaplanować inwestycje i ograniczyć koszty związane z prowadzeniem działalności, również za pomocą cen transferowych pomagam zoptymalizować obciążenia podatkowe w przedsiębiorstwie. Współpracuję z podmiotami powiązanymi mającymi swoją siedzibę w województwach:
 • wielkopolskim,
 • zachodniopomorskim,
 • pomorskim,
 • dolnośląskim,
 • lubuskim.

Autor

Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

Paste your AdWords Remarketing code here
back to top Subskrybuj blog