Ceny transferowe

Ceny transferowe – jak podatkowy obowiązek obrócić w korzyść?

Ceny transferowy i związany z nim obowiązek podatkowy nie muszą być jedynie problemem. Przygotowywana dokumentacja cen transferowych może okazać się także szansą na optymalizację podatków w firmie i głębsze przyjrzenie się transakcjom i przeanalizowanie ich opłacalności zarówno pod względem podatkowym, jak i gospodarczym. Jak wykorzystać ceny transferowe i obrócić w korzyść obowiązek podatkowy?

Ceny transferowe jako narzędzie optymalizacji podatkowej

Mimo zaostrzenia przepisów w zakresie cen transferowych ich prawidłowe opracowanie może być narzędziem optymalizacji podatkowej dla grup kapitałowych – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Optymalizacja podatkowa przynosi oczekiwany efekt zwłaszcza w dobie recesji, która w różnym stopniu dotyka poszczególne państwa. Pozwala ograniczyć zobowiązania podatkowe i jak najkorzystniej rozliczyć wydatki. Obowiązki, które wymuszają organy podatkowe w zakresie cen transferowych, sprawiają, że każda transakcja musi być przeanalizowana pod względem  rynkowości. Można jednak wykorzystać ceny transferowe i zestawienie transakcji do ich głębszej analizy pod względem rynkowym i gospodarczym. Warto zastanowić się, czy dana transakcja jest prawidłowo skonstruowana w kontekście funkcji, ryzyk i aktywów. Być może przeniesienie części funkcji do innego kraju okaże się korzystniejsze dla ceny końcowej produktu i tym samym poprawi się rentowność całej firmy?

Ceny transferowe to uporządkowane transakcje

Dokumentacja cen transferowych, ze względu na wysoki stopień szczegółowości, może być także szansą na uporządkowanie transakcji z podmiotami powiązanymi. Co więcej, polityka cen transferowych może także usprawnić planowanie rocznego budżetowania przepływów pieniężnych w ciągu roku fiskalnego i poprawić płynność finansową w grupie. Skoro i tak jesteśmy zobowiązani do wykazywania transakcji między podmiotami powiązanymi, to zebrane dane finansowe możemy także wykorzystać na własne potrzeby i przyjrzeć się kondycji naszej firmy oraz zweryfikować, ile transakcji dokonujemy, o jakiej wartości, a także porównać je z danymi z poprzednich lat oraz wysnuć wnioski co do przyszłości.

Dokumentacja cen transferowych – wykorzystaj ją do oceny sytuacji przedsiębiorstwa

Szczegółowa dokumentacja cen transferowych, zawierająca kluczowe informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi, to możliwość kalkulacji nie tylko ryzyka podatkowego, ale i finansowego oraz oceny ogólnej sytuacji danej firmy. Pogłębiona analiza aktywów i pasywów przedsiębiorstwa oraz liczby i wartości transakcji pozwala na zredukowanie ryzyka strat i optymalizację działań czy zredukowanie kosztów i wydatków. Ceny transferowe to nie tylko sposób na optymalizację podatkową, ale także na analizę sytuacji finansowej i gospodarczej przedsiębiorstwa. Jeśli szukają Państwo eksperta z zakresu cen transferowych, który przygotuje potrzebną dokumentację, a przy okazji pomoże w planowaniu budżetu (wydatków i wpływów), zapraszam do kontaktu. Współpracuje z przedsiębiorstwami – podmiotami powiązanymi działającym w województwach:
  • wielkopolskim,
  • dolnośląskim
  • pomorskim,
  • zachodniopomorskim,
  • lubuskim.
Zapraszam do kontaktu!

Autor

Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

back to top Subskrybuj blog