Ceny transferowe

Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej to jedna z metod ustalania cen transferowych. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 31 marca 2021 roku opublikowało wyjaśnienie dotyczące jej stosowania w odniesieniu do przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku. Na czym więc polega ta metoda? Jak obliczyć porównywalną cenę niekontrolowaną i kiedy warto z niej skorzystać? Odpowiedzi na te pytania oraz inne wyjaśnienia znajdziesz poniżej.

Czym jest metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej?

Metody ustalania cen transferowych pozwalają na znalezienie najodpowiedniejszego sposobu szacowania dla danej transakcji. Zgodnie z polskim prawem oraz wytycznymi OECD stosowane są cztery główne metody:

  • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
  • metoda rozsądnej marży,
  • metoda zysku transakcyjnego,
  • metoda ceny odsprzedaży.
Pierwsza z nich polega na porównaniu dwóch cen – tej ustalonej w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz tej stosowanej w transakcjach porównywalnych przed podmioty niezależne. Na tej podstawie określana jest wartość rynkowa przedmiotu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Porównywalna cena niekontrolowana – jak ją obliczyć?

Nie istnieje jeden wzór matematyczny, który pozwoliłby obliczyć porównywalną cenę niekontrolowaną. Samo porównanie natomiast przeprowadzane jest w dwóch formach. Są to:

  • wewnętrzne porównanie cen – dokonywane jest w oparciu o ceny, jakie stosuje dany podmiot w transakcjach na tym samym lub porównywalnym rynku;
  • zewnętrzne porównanie cen – wykonuje się je w oparciu o ceny, które stosują inne niezależne podmioty w porównywalnych transakcjach.
Porównania te uznawane są, gdy żadna z różnic pomiędzy transakcjami oraz podmiotami nie może wpłynąć znacząco na ustalane ceny przedmiotu.

Kiedy stosuje się tę metodę ustalania cen transferowych?

Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej na przykład może być wykorzystywana w przypadku produktów niezróżnicowanych – towarów giełdowych czy surowców. Tutaj indywidualne różnice marki czy same cechy przedmiotów nie mają znaczącego wpływu na ich cenę. Potencjalny wpływ różnic między transakcjami na ceny jest trudny do oszacowania w przypadku występowania różnic między podmiotami transakcji.

Podsumowanie

Ustalanie cen transferowych i wykorzystywane do tego metody znacznie się od siebie różnią i mogą mieć znaczący wpływ na ostateczny wynik. Dlatego też bardzo ważne jest, aby wybrać odpowiednią. Najlepiej zrobi to specjalista ds. cen transferowych, który jest zaznajomiony ze specyfiką tego typu transakcji. Spółka BEMITE zatrudnia ekspertów z tej dziedziny – prawników i doradców biznesowych. Ceny transferowe oraz przygotowywana przez nas dokumentacja cen transferowych pomogą w legalnym, a jednocześnie optymalnym podatkowo prowadzeniu transakcji. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Autor

Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

back to top Subskrybuj blog