Ceny transferowe

Raportowanie ten transferowych – TPR w 2021 roku

Wraz ze zmianami w ustawie, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., zmienione zostało również raportowanie cen transferowych. Nie tylko wymaga ono większej ilości informacji, ale i odbywa się na podstawie nowych deklaracji. Każdy, kogo dotyczą ceny transferowe, powinien zapoznać się z nimi, aby móc poprawnie złożyć wymagane dokumenty i uniknąć ewentualnej kontroli. Co więc musisz wiedzieć na temat cen transferowych i zmian w raportowaniu? Jak wyglądało to w 2020 r., a jak wygląda w 2021 r.?

Ceny transferowe – kogo dotyczą przepisy?

Ceny transferowe dotyczą podmiotów powiązanych, które dokonują pomiędzy sobą transakcji. Najczęściej są to podmioty podlegające pod jedną grupę kapitałową, której poszczególne oddziały rozliczają się w państwach o różnych systemach podatkowych. Aby uniknąć niekorzystnych dla danych krajów manipulacji podatkowych, transakcje te podlegają pod liczne przepisy, a w prawie polskim regulowane są ustawą. Jednym z nałożonych na podatników obowiązków jest wprowadzony w 2019 r. szczegółowy raport cen transferowych.

Zmiany w prawie – raport cen transferowych 2021 r.

Do czasu wspomnianej już nowelizacji ustawy z 1 stycznia 2019 r. podatnicy zobowiązani byli do składania sprawozdania dotyczącego cen transferowych na formularzach CIT-TP lub PIT-TP. Forma ta była dość ogólnikowa i nie wymagała wielu informacji. Zmiana w przepisach wprowadziła nowe formularze – TPR-C lub TPR-P, na których to obecnie należy szczegółowo raportować ceny transferowe. Zmianie uległa również identyfikacja transakcji podlegających dokumentowaniu.

Na czym polega raportowanie cen transferowych?

Raportowanie cen transferowych wiąże się z wypełnieniem formularza oraz złożeniem kompletu wymaganych dokumentów. Jak się okazuje, obecnie jest to proces, który wymaga niemałych nakładów pracy. Wśród szeregu informacji, które podatnicy muszą dostarczyć, znalazły się między innymi:
  • informacje i określone wskaźniki finansowe podmiotów powiązanych;
  • wszystkie transakcje towarowe i finansowe, które przekroczyły limit 10 mln PLN netto;
  • wszystkie transakcje usługowe i pozostałe o wartości ponad 2 mln PLN netto;
  • metody używane do weryfikacji i ustalania cen transferowych;
  • wskaźniki poziomu zysku wykorzystane do analizy porównawczej w dokumentacji cen transferowych.
Ceny transferowe i ich raportowanie wymagają więc obecnie sporego zagłębienia się zarówno w przeprowadzone transakcje, jak i obowiązujące przepisy.

Kogo obowiązuje raportowanie cen transferowych?

Raport cen transferowych zobowiązane są złożyć podmioty, których przeprowadzone transakcje w danym roku podatkowym, mają nałożony obowiązek dokumentacji. Ponadto wymagane to jest od podmiotów, których transakcje zostały zwolnione z konieczności dokumentacji na podstawie art. 11n ustawy CIT / 23z ustawy PIT (dotyczy to m.in. transakcji pomiędzy podmiotami krajowymi, gdy podmioty te nie poniosły straty podatkowej za dany rok i nie korzystały ze zwolnień w specjalnych strefach ekonomicznych, a także transakcji objętych uprzednim porozumieniem cenowym APA).

Do kiedy i gdzie złożyć raport cen transferowych?

Ustawa przewiduje obowiązek złożenia formularza TPR oraz wymaganej dokumentacji w ciągu dziewięciu miesięcy od zakończenia danego roku podatkowego. Dla większości podatników będzie to więc koniec września 2021 r., jednak w związku z COVID-19 tylko w tym roku został przedłużony do końca grudnia 2021 r. Raport kierowany jest do szefa KAS – Krajowej Administracja Skarbowej. Składa się go obecnie elektronicznie, co jest dużym ułatwieniem. Formularz udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej online.

Termin złożenia a koronawirus

Ze względu na panującą nadal pandemię COVID-19, termin złożenia raportu został wydłużony o 3 miesiące dla podatników, których rok podatkowy zakończył się przed 31 grudnia 2020 r. Oznacza to, że dla większości podmiotów powiązanych termin ten upływa 31 grudnia 2021 r.

Podsumowanie

Raportowanie cen transferowych z pewnością nieco utrudniło życie podatników z nimi związanymi. Skompletowanie odpowiednich dokumentów, a także złożenie ich w wyznaczonym terminie wraz z formularzami TPR dla wielu osób może okazać się zbyt dużym przedsięwzięciem. Aby mieć gwarancję, że przebiegnie to pomyślnie, warto zdać się na profesjonalną pomoc, którą oferuje specjalista ds. cen transferowych. Osoba taka zajmie się sporządzeniem wymaganej dokumentacji, a także zadba o jej zgodność z obowiązującymi przepisami. Ponadto stwierdzi, czy wymagana jest lokalna dokumentacja cen transferowych local file, czy też dokumentacja master file. Jeśli więc czeka na Ciebie zadanie, jakim jest raport cen transferowych, powierz je specjaliście już dziś!

Autor

Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

back to top Subskrybuj blog