Ceny transferowe

Uprzednie porozumienie cenowe (APA) – co powinieneś wiedzieć?

Uprzednie porozumienie cenowe to przepis, który w Polsce funkcjonuje już od 2006 r. Dopiero jednak w 2019 r. zaczął cieszyć się popularnością. Dlaczego właśnie wtedy APA stało się narzędziem lawinowo wykorzystywanym przez przedsiębiorców? I czym właściwie jest ten przepis? Odpowiedzi oraz wyjaśnienia znajdziesz w tym artykule. 

Czym jest APA?

APA to skrót od angielskiego Advance Pricing Arrangements, które tłumaczone na język polski jest jako Uprzednie Porozumienie Cenowe. Na mocy znowelizowanej w czerwcu 2005 roku ustawy dotyczącej ordynacji podatkowej, która w życie weszła 1 stycznia 2006 roku, mogli zacząć korzystać z niej polscy przedsiębiorcy. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz eliminacja ryzyka związanego z kwestionowaniem przez organy podatkowe warunków transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. APA to inaczej formalne porozumienie, które ma ustalić ceny transferowe przed zawarciem transakcji. Dopiero zmiana przepisów z roku 2019 sprawiła, że przedsiębiorcy zaczęli interesować się tym porozumieniem. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych została bowiem uzupełniona o artykuł wprowadzający limity kosztów zakupu usług niematerialnych, które wprowadzić można do kosztów uzyskania przychodu. Usługi objęte APA nie wliczają się do tych limitów, co dla przedsiębiorców stało się głównym czynnikiem zachęcającym do skorzystania z porozumień. 

Zasady ogólne i cel wprowadzenia APA

Uprzednie porozumienia cenowe to wytyczony zestaw kryteriów, potrzebnych do dokonania transakcji. Wyznaczany on jest w określonym okresie, przed jej zawarciem. Umowę tę zawiera się z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). To on na podstawie przedstawionej dokumentacji akceptuje daną transakcję i wydaje pozytywną decyzję dotyczącą ustalonych cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi. APA daje więc przedsiębiorcom gwarancję zgodności przeprowadzanych transakcji z opinią organów podatkowych. Na podstawie tej decyzji nie powinny one kwestionować warunków zawieranych transakcji. Jednocześnie należy pamiętać, że obowiązuje ona do momentu zmienienia lub naruszenia warunków – wówczas decyzja szefa KAS może zostać cofnięta.

Strony porozumienia, czyli formy APA

Uprzednie porozumienie cenowe APA może zostać zawarte:

 • jednostronnie – pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym; mają najkrótszy czas oczekiwania, co z punktu widzenia biznesowego jest bardzo korzystne; nie eliminują jednak ryzyka podwójnego opodatkowania;
 • dwustronnie – pomiędzy dwoma państwami; eliminują ryzyko podwójnego opodatkowania, ale są niekorzystne ze względu na czas trwania procedury;
 • wielostronnie – pomiędzy kilkoma państwami; dotyczą najbardziej złożonych procedur, więc wymagają długiego czasu; jednocześnie jednak eliminują ryzyko podwójnego opodatkowania i transakcji pomiędzy podmiotem zagranicznym i krajowym.

Przed podjęciem decyzji o APA warto zapoznać się dokładnie z przebiegiem procedur, aby wybrać najkorzystniejszą dla swojego biznesu. Wówczas nieocenioną pomocą będzie profesjonalny Specjalista ds. Cen transferowych, który wskaże najlepsze rozwiązanie.

Etapy procedury APA

Procedurę starania się o uprzednie porozumienia cenowe można podzielić na pięć etapów

 1. Plan – identyfikacja ryzyka oraz podjęcie decyzji związanych z APA.
 2. Spotkanie rozpoznawcze – ma na celu prezentację sytuacji podatnika. Dalszy krok to przygotowanie i skompletowanie wniosku.
 3. Opłata i złożenie wniosku.
 4. Spotkanie negocjacyjne z szefem KAS lub z zagranicznymi organami.
 5. Wydanie decyzji.

Proces ten jest więc złożony i wymaga od podatnika dużego zaangażowania. Dokumentacja cen transferowych potrzebna do procedury musi bowiem być kompletna i zgodna ze stanem rzeczywistym.

Elementy i treść wniosku

Wniosek o uprzednie porozumienie cenowe ma swoje szczegółowe wytyczne. Aby prawidłowo go wypełnić, należy nie tylko dokładnie opisać samą transakcję, ale i dołączyć dokumenty związane z przedsiębiorstwem. Na wniosek składają się:

 • opis założeń krytycznych oraz korzyści ekonomicznych;
 • ewidencja podmiotów powiązanych;
 • proponowany okres obowiązywania APA;
 • opis metody wykorzystywania danej ceny transferowej;
 • czynniki mające wpływ na ustalenie ceny transferowej;
 • dokumenty dodatkowe.

Spis ten zawiera ogólny zarys, co powinien zawierać wniosek. Warto pamiętać, że w przypadku umowy o podziale kosztów dostarczyć będzie trzeba dodatkową dokumentację.

Podsumowanie

Uprzednie porozumienie cenowe APA odpowiednio wykorzystane może być elementem efektywnego zarządzania ryzykiem podatkowym. Przed decyzją o staranie się o jego zawarcie, warto jednak rozważyć płynące z niego korzyści oraz liczbę trudności. Nie w każdym przypadku czas oczekiwania, a także ustalone ceny transferowe będą najlepszym rozwiązaniem. Jeśli jednak chcesz się starać o APA, skorzystaj z profesjonalnej pomocy doradcy ds. cen transferowych.

Autor

Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

back to top Subskrybuj blog